Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorat za notranje zadeve preverjal varovanje na treh slovenskih letališčih

Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve je včeraj izvedel izredno akcijo inšpekcijskih nadzorov na letališčih po Sloveniji.

Inšpektorji so na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, Letališču Edvarda Rusjana Maribor in Aerodromu Portorož preverjali, ali letališča zagotavljajo ustrezno in zakonito obliko fizičnega in tehničnega varovanja v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju v povezavi z Uredbo o obveznem organiziranju varovanja.

Akcija je potekala sočasno na vseh letališčih, pri čemer je sodelovalo šest inšpektorjev, strokovnjakov s področja zasebnega varovanja. Inšpektorji so ugotovili, da so v času inšpekcijskih nadzorov letališča zagotavljala ustrezno raven varovanja z varnostnimi službami, ki imajo veljavno licenco na podlagi Zakona o zasebnem varovanju.

Gre za enega izmed nadzorov v sklopu preventivnega delovanja Ministrstva za notranje zadeve z namenom zmanjšanja varnostnih tveganj. Pri tem gre za nadaljevanje izvajanja preventivnih akcij, s katerimi je inšpektorat pričel v letu 2023.

Ena ključnih nalog Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve sicer je, da v okviru zakonskih pooblastil z usmerjenimi nadzori deluje preventivno, in sicer z namenom varovanja zdravja in življenja ljudi in živali ter preprečevanja nastanka škode v naravnem oziroma življenjskem okolju in na premoženju. Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve tako na podlagi letnega načrta inšpekcijskih nadzorov kot izrednih preventivnih akcij opravlja inšpekcijske nadzore kritične infrastrukture, kamor spadajo tudi letališča.