Skoči do osrednje vsebine

Danes bo odpravljena delna zapora Dunajske ceste v Ljubljani

Danes bo, predvidoma v večernih oziroma nočnih urah, sproščena zapora na obeh straneh Dunajske ceste v Ljubljani. Kolesarji in pešci bodo preusmerjeni na zahodno stran podvoza, na obstoječ hodnik. Vzhodni hodnik za pešce in kolesarje bo zaradi izvedbe kolektorja še vedno zaprt.

V okviru gradnje nadomestnega železniškega nadvoza čez Dunajsko cesto v Ljubljani je bil odstranjen celotni južni del nadvoza čez Dunajsko cesto, zabetonirani so bili piloti ter izvedene so bile pilotne grede, krajni oporniki in vmesne podpore južnega dela novega nadvoza. Trenutno je v teku izdelava jeklenih nosilcev za južni del nadvoza, v izvedbi pa so tudi zasipni klini ter kolektor pod hodnikom za pešce. Prav tako potekajo dela na spodnjem in zgornjem ustroju železniške proge pred in za objektom.

Med ponovno popolno zaporo Dunajske ceste, ki bo med 13. in 14. aprila 2024, bo izvedena montaža jeklenega nosilca za sovprežno armirano betonske konstrukcije plošče čez nadvoz, kasneje sledijo še montaža jeklenih nosilcev ter dela na zgornjem ustroju železniške proge na objektu. Do 27. junija 2024, ko je predvideno rušenje severnega dela nadvoza, bodo potekala dela za preusmeritev železniškega prometa na novi del objekta ter pripravljalna dela za rušenje severnega dela obstoječega nadvoza čez Dunajsko cesto.

Projekt je sofinanciran s povratnimi sredstvi v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Na spletnem portalu Krajšamo razdalje je na voljo več informacij o projektu nadgradnja železniškega območja ljubljanskih postaj.

Pogled na železniški nadvoz čez Dunajsko cesto v Ljubljani iz zraka

Železniški nadvoz čez Dunajsko cesto v Ljubljani | Avtor: Direkcija za infrastrukturo

1 / 2