Skoči do osrednje vsebine

Ureditev podatkov v Registru kmetijskih gospodarstev

Register kmetijskih gospodarstev (RKG), ki se vodi na upravnih enotah, je ponovno odprt. Vsem nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki vlagajo zahtevke v okviru zbirne vloge, svetujemo, da pred oddajo zbirne vloge preverijo podatke o svojem kmetijskem gospodarstvu v RKG.

Podatki o zemljiščih, vpisanih v RKG, so z vpisom KMG-MID številke dostopni v Javnem pregledovalniku grafičnih podatkov MKGP-RKG na MKGP portalu. Poleg grafičnih podatkov o GERK-ih so na voljo tudi informacije o morebitnih neusklajenih podatkih kmetijskega gospodarstva v RKG. Nosilci, ki imajo sredstvo elektronske identifikacije najmanj srednje ravni zanesljivosti, lahko podatke svojega kmetijskega gospodarstva preverijo v aplikaciji eRKG, ki je tudi dostopna na MKGP portalu.

Na območju zahodne Slovenije: Jesenic, Nove Gorice, Kopra in Postojne, so bili v letu 2023 posneti novi orto foto posnetki, ki služijo kot osnova za vris GERK-ov. Nosilci, ki imajo zemljišča na teh območjih, naj podatke, vpisane v RKG, preverijo še posebej pozorno.

Nosilcem kmetijskih gospodarstev svetujemo, da se za ureditev podatkov v RKG na upravni enoti predhodno naročijo.