Skoči do osrednje vsebine

Pogajalski proces o reševanju stavkovnih zahtev poteka

Na Ministrstvu za javno upravo verjamemo v napredek in zbližanje stališč v pogajalskem procesu, ki poteka med vlado in reprezentativnimi sindikati upravnih enot. Le-ta morajo biti osredotočena tako na javnofinančni okvir kot tudi vzporedno potekajoča pogajanja o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju. Zato zavračamo navedbe predsednika sindikata državnih organov, da pogajalski proces ne teče.

Vladna pogajalska skupina za pogajanja z reprezentativnimi sindikati upravnih enot (UE) je sindikalni strani posredovala konkreten predlog stavkovnega sporazuma o reševanju stavkovnih zahtev, ki vsebuje konstruktivne rešitve.

Vladni predlog je po naši oceni dober in naslavlja ovrednotenje dela na UE ter predlaga ukrepe za zaposlene na izhodiščnih delovnih mestih v posameznih tarifnih skupinah ter pri zaposlenih, ki rešujejo zmanjševanje zaostankov na UE. Ostala odprta vprašanja, vezana na odpravo plačnih nesorazmerij ter prenovo plačnega sistema v javnem sektorju, se, kot je znano, usklajujejo na centralnih pogajanjih in znotraj pogajanj za plačni steber javnih uslužbencev v državnih organih. Tudi v primeru te stavke, ki se nanaša na UE, vlada zastopa stališče, da se plačne anomalije ne rešujejo parcialno in izven okvirja, dogovorjenega z večino reprezentativnih sindikatov v javnem sektorju decembra 2023.

Celoten javni sektor se sooča s kadrovskim mankom in upadom možnosti zaposlovanja, zato je vladna pogajalska skupina to upoštevala tudi pri pripravi predloga stavkovnega sporazuma, ki ga je vodja vladne pogajalske skupine, v skladu z dogovorom s sindikati na sestanku 12. 3. 2024, še isti teden posredoval sindikalni strani. 

V vmesnem času, od zadnjega sestanka, poteka aktivna komunikacija z izmenjavo gradiv in stališč v elektronski obliki med vladno in sindikalno stranjo. Tako je konec prejšnjega tedna vladna pogajalska skupina sindikalno stran ponovno opomnila, da jim je bil posredovan predlog rešitve stavkovnih zahtev v delu, ki se nanaša na reševanje položaja javnih uslužbencev na upravnih enotah v okviru dogovorjenega na pogajalskem sestanku.

Predlagani sta rešitvi, ki ju je mogoče implementirati v okviru obstoječega pravnega okvirja. Vladna stran se je tudi jasno opredelila do vseh točk stavkovnega sporazuma pripravljenega s strani sindikatov UE, s prošnjo, da se glede na pravila pogajalskega procesa sindikalna stran na predlog odzove s pisnim protipredlogom stavkovnega sporazuma oz. protipredlogom za reševanje stavkovnih zahtev. Zato protipredlog sindikalne strani pričakujemo še v tem tednu.

Ob tem dodajamo, da stavkovne aktivnosti med samim pogajalskim procesom ne doprinesejo k napredku pri reševanju stavkovnih zahtev, ampak kompleksno situacijo, ki je nastala v preteklem desetletnem obdobju,  le še otežujejo. Vlada se je izzivov, ki se nanašajo na prenovo plačnega sistema, lotila z vso resnostjo in slednje rešuje skupaj s sindikalnimi predstavniki za pogajalsko mizo. Želimo si, da bi bilo tako tudi v primeru pogajanj s sindikalnimi zaupniki UE.

Sicer pa je vlada na zadnji redni seji sprejela tudi Uredbo o upravnem poslovanju (slednja je bila 22. 3. 2024 že objavljena v Uradnem listu RS, št. 24/24), katere cilj je prispevati k boljši organizaciji dela na UE, hitrejšemu reševanju vlog in upravnih postopkov, zlasti na področju upravnih zadev tujcev, osebnih listin ter gradnje objektov, kjer je že dlje časa prisotno bistveno povečanje pripada, podaljšan je čas reševanja upravnih zadev, veča pa se tudi število zaostankov oziroma nerešenih in nezaključenih postopkov. Podatki in izkušnje iz najbolj obremenjenega oddelka za tujce v zadnjih devetih mesecih namreč kažejo, da bo tovrstna sprememba prispevala pozitivno k učinkovitosti dela UE kot celote in k večjem zadovoljstvu zaposlenih.

V začetku marca 2024 se je minister za javno upravo mag. Franc Props na delovnem srečanju sestal z načelniki in načelnicami upravnih enot, v prihodnjih dneh in tednih pa bo s sodelavci Ministrstva za javno upravo opravil delovne obiske na upravnih enotah. Namen srečanj je seznanitev s poslovanjem upravnih enot, diskusija pa bo tekla tudi o možnostih poenostavitve določenih upravnih procesov, digitalizaciji postopkov in o deljenju dobrih praks reševanja upravnih zadev med upravnimi enotami.