Skoči do osrednje vsebine

Na delovnem srečanju ministra Propsa z načelnicami in načelniki upravnih enot o izzivih v letu 2024

Na Ministrstvu za javno upravo je danes potekalo delovno srečanje med ministrom za javno upravo mag. Francem Propsom s sodelavci ter načelniki in načelnicami (načelniki) upravnih enot. Minister Props se je uvodoma načelnikom zahvalil za sodelovanje na vseh področjih.

»Utrip, ki ga je bilo čutiti pred tem delovnim srečanjem, sporoča, da so načelniki skupina ljudi, ki širijo pozitivno energijo znotraj javne uprave, kar se pozitivno odraža tudi na delo v samih upravnih enotah (UE). Če uspemo ljudi, s katerimi delamo, pritegniti, so izzivi, ki se zdijo še tako težki in neizvedljivi, s skupnimi močmi rešljivi. Posebej bi izpostavil vašo pripravljenost za medsebojno pomoč in kolegialnost, ki ste jo UE zagotavljale pri reševanju obsežnejših zadev, še posebej na področju tujcev. Zaveza ministrstva tudi v prihodnje je, da skupaj oblikujemo boljše rešitve za soočanje z izzivi, ki so pred nami,« je povedal minister ter poudaril izjemen pomen upravnih enot, ki so prvi stik državljanov in pravnih oseb z državo.  

Ministrstvo se zaveda, da načelniki tudi v turbulentnih časih v okviru danih možnosti, kljub vsem izzivom, zagotavljajo nemoteno delovanje UE na kadrovskem, finančnem in organizacijskem področju. Tudi v času stavke januarja 2024 so UE zagotavljale nemoteno poslovanje in upravne storitve, za kar se jim je minister še posebej zahvalil.

Na srečanju se je načelnikom predstavil tudi novi vodja Službe za upravne enote mag. Mirko Stopar, ki je izrazil željo po konstruktivnem sodelovanju tako z načelniki kot tudi ostalimi zaposlenimi na UE ter napovedal nadaljevanje rednih regijskih delovnih srečanj na terenu. Izpostavil je, da bo ministrstvo izzive, ki se nanašajo na starostno strukturo zaposlenih na UE in kadrovske okrepitve, reševalo sistemsko, na podlagi podatkov. Stopar se je dotaknil tudi odprave administrativnih bremen, kjer ministrstvo sodeluje tudi z drugimi organi na medresorski ravni, nadgradnje informatizacije procesov na UE (na primer aplikacije za naročanje - eSamonaročanje, informacijskega sistema za podporo upravljanju z dokumentarnim gradivom – Krpan, predstavitve orodja poslovne inteligence Skrinja), financiranja, prostorske problematike, podpore ministrstva pri opolnomočenju načelnikov in ostalih zaposlenih na UE ter iskanja sistemskih rešitev pri izboljšanju pogojev za delo na UE. Poudaril je, da je načrt v letu 2024 prioritetno usmerjen v že omenjeno zmanjšanje nepotrebnih administrativnih bremen, optimizacijo in standardizacijo procesov ter odpravo anomalij.

V nadaljevanju so predstavniki Ministrstva za digitalno preobrazbo predstavili sistem za poslovno analitiko – Skrinja 2.0, ki omogoča transparentno, poenoteno in učinkovito obdelavo ter uporabo podatkov državne uprave, ki se nahajajo v različnih podatkovnih zbirkah. Orodje Skrinja je lahko UE v pomoč pri načrtovanju aktivnosti in reševanju kompleksnejših izzivov, pripravi poročil, dinamičnem raziskovanju podatkov, uporabi napovedne analitike in tako naprej, s ciljem prispevati k boljši optimizaciji in organizaciji delovnih procesov, s poudarkom na razbremenitvi uslužbencev UE ter dvigu kakovosti upravnih storitev. Skrinja ne bo služila samo načelnikom in Ministrstvu za javno upravo, ampak tudi ostalim ministrstvom, ki se bodo lahko odzivala v delih, za katera so vsebinsko pristojna.

Vodstvo ministrstva je načelnike seznanilo tudi s potekom pogajanj glede prenova plačnega sistema in odprave nesorazmerij v osnovnih plačah. Mag. Stopar je spomnil, da so krovna pogajanja med reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in vladno pogajalsko skupino potekala v začetku tega tedna, nadaljujejo se tudi v ponedeljek, 4. marca 2024, istočasno pa potekajo tudi tako imenovana stebrna pogajanja.

Predstavniki ministrstva so v zaključnem delu srečanja prisluhnili vprašanjem in izzivom, s katerimi se soočajo načelnice in načelniki,  predvsem na področju zaposlovanja in velikega pripada upravnih zadev, zato je diskusija tekla tudi o predlogih za pospešitev in poenostavitev upravnih postopkov ter rešitvah na področju zaposlovanja. Načelniki so med drugim pozdravili uporabo orodja Skrinja, ki jim bo pomagalo pri učinkovitosti poslovanja in boljši organizaciji dela.