Skoči do osrednje vsebine

Lani sprejete odločitve pozitivno vplivajo na Slovensko vojsko

Minister za obrambo Marjan Šarec in načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalpodpolkovnik Robert Glavaš sta v vipavskem Veščinskem centru predsednico republike in vrhovno poveljnico obrambnih sil dr. Natašo Pirc Musar danes, 25. marca, seznanila z oceno pripravljenosti Slovenske vojske (SV) za leto 2023.

Redno letno poročilo o pripravljenosti SV skladno s Pravilnikom o izvrševanju obveznosti do predsednika republike na obrambnem področju pripravi Generalštab (GŠ). Ocena pripravljenosti za leto 2023 ostaja nespremenjena glede na leto prej, saj se večina kazalnikov ni bistveno spremenila, pri posameznih kazalnikih pa je zaznan pozitiven trend. SV je leta 2023 uspešno izvedla vse dodeljene naloge v domovini ter v okviru mednarodnih operacij in misij. Ključne pomanjkljivosti, ki so vplivale na oceno pripravljenosti SV, so pomanjkanje kadrovskih in materialnih virov.

Predsednica republike in vrhovna poveljnica obrambnih sil dr. Nataša Pirc Musar je opozorila na nujnost vlaganja v modernizacijo SV ter uresničevanja sprejetih mednarodnih zavez in usmeritev Državnega zbora za njen razvoj, med drugim tudi pri izgradnji zmogljivosti na področju kibernetske varnosti. Ob tem je izpostavila pozitiven napredek na nekaterih področjih delovanja SV doma in v tujini. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske uživajo visok ugled med kolegi iz tujine, o čemer se je prepričala na obiskih misij v tujini. Nepogrešljivi in spoštovani so tudi v Sloveniji, kjer vedno upravičijo zaupanje ljudi. Tako je bilo tudi v času poplav avgusta lani, kjer je ljudem v stiski pomagalo skoraj 2500 pripadnic in pripadnikov SV, za kar se jim je predsednica dr. Pirc Musar ponovno zahvalila. »Trdno sem prepričana, da je Slovenska vojska v sodelovanju z ostalimi subjekti nacionalno-varnostnega sistema ter ob podpori prebivalstva sposobna ubraniti suverenost in ozemeljsko celovitost Republike Slovenije, če bi bilo to potrebno. To je najpomembnejše sporočilo današnjega dne,« je seznanitev s poročilom strnila predsednica Republike Slovenije in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc Musar.

Tudi minister za obrambo Marjan Šarec je izpostavil vlogo SV ob lanskih zgodovinskih ujmah in poplavah, ko se je SV nemudoma vključila v odpravljanje njihovih posledic in reševanje življenj, nato pa v zagotavljanje pogojev za normalno življenje. Kot je dejal, pa je osnovna naloga SV kot enega izmed temeljev obrambno-varnostnega sistema urjenje za boj. V povezavi s tem, je poudaril minister Šarec, v zadnjih dveh letih potekajo modernizacija opreme, pristopa za iskanje novih kadrov, predvsem pa modernizacija razmišljanja. Sredstva za investicije so se močno povečala, čeprav še vedno ne dosegajo dveh odstotkov BDP, ki naj bi jih za investicije namenili do leta 2030. Tudi na kadrovskem področju se trend obrača navzgor, saj smo imeli lani prvič po letu 2010 prek 300 novih zaposlitev, število mladih na vojaških taborih se je povečalo na več kot 700, močno smo povečali tudi obseg štipendiranja. Minister je ob tem izpostavil tudi pomen seznanjanja mladih z vojaško dolžnostjo, ki poteka vsako leto, in pozitiven odziv. Tretja pomembna komponenta pa je po oceni ministra Šarca odnos državljank in državljanov do vojske in varnosti. »Brez državljank in državljanov, brez tistih, ki jim Slovenska vojska služi, ta nima svojega pomena. Tu je za njihovo varnost, da Republika Slovenija živi v demokratični družbi drugih narodov in da smo člani kredibilni člani zveze Nato.« Minister je poročanje strnil z besedami, da bomo ob nadaljevanju navedenih trendov »v nekaj letih lahko govorili, da je Slovenska vojska dosegla raven pripravljenosti, ki si jo vsi želimo.«

Kot je ob seznanitvi izpostavil načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalpodpolkovnik Robert Glavaš, je bilo v letu 2023 sprejetih več pomembnih odločitev, ki bodo v prihodnje pozitivno vplivale na pripravljenost in delovanje Slovenske vojske. Med temi so ukrepi na področju pridobivanja kadra, skrbi za zaposlene, zakonodajne in konceptualne spremembe, načrt modernizacije, osredotočenost v usposabljanja in urjenja za potrebe vojaške obrambe ter razvoj prostorskih sil. »Vsi napori, ki jih vlagamo danes in jutri v Slovensko vojsko, vodijo k zastavljenemu cilju. To je popolnjena, opremljena in izurjena Slovenska vojska,« je zaključil generalpodpolkovnik Glavaš.