Skoči do osrednje vsebine

Prvi prijavni rok za vpis na dodiplomski in enoviti magistrski študij se zaključi 20. marca 2024

Za študijsko leto 2024/25 je na voljo 16.839 vpisnih mest za vpis v prvi letnik za redni in izredni študij za državljane Republike Slovenije in Evropske unije.

Prvi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2024/25 za javne in koncesionirane samostojne visokošolske zavode se zaključi z 20. marcem 2024.

Objava prvih podatkov o stanju prijav bo objavljena predvidoma do 3. aprila 2024, preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti na visokošolskih zavodih pa bodo med 24. junijem in 8. julijem 2024 (izjema je Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani in študijski program glasbena umetnost, na kateri bo preizkus 20. maja 2024).  

Sklepe o rezultatih prvega roka izbirnega postopka bodo kandidati prejeli elektronsko na portalu eVŠ do 22. julija 2024, vpis sprejetih pa bo potekal na visokošolskih zavodih od 23. julija do najkasneje 16. avgusta 2024.

Potek prijave

Vsak kandidat sme oddati eno prijavo za vpis na portalu eVŠ, v kateri po prednostnem vrstnem redu izbere največ do tri študijske programe, v katere se želi vpisati in za katere izpolnjuje oziroma bo do rokov, navedenih v razpisu za vpis, izpolnjeval pogoje za vpis. Pomemben je vrstni red izbranih študijskih programov, saj bo kandidat uvrščen v prvega, za katerega izpolnjuje vse pogoje za vpis.