Skoči do osrednje vsebine

15. marec: Svetovni dan pravic potrošnikov: »Poznam pravice. Poznam možnosti!«

Danes, 15. marca je svetovni dan pravic potrošnikov. Varstvo potrošnikov je eden izmed glavnih ciljev politike EU, varovanje potrošnikovih interesov pa je vključeno že v samo Pogodbo o delovanju EU. Z učinkovito politiko varstva potrošnikov se na ravni celotne EU zagotavlja pravilno delovanje enotnega trga, varujejo pravice potrošnikov v odnosu do prodajalcev in ščitijo ranljivi potrošniki.

Prednost evropske zakonodaje je predvsem v večji usklajenosti predpisov na notranjem trgu. To pomeni, da slovenski potrošniki s članstvom Slovenije v EU nimamo le večje izbire proizvodov in storitev po bolj konkurenčni ceni, ampak tudi lažje uveljavljamo svoje pravice znotraj EU, prav tako pa je bolj usklajeno tudi izvrševanje zakonodaje v praksi. Velja omeniti, da Slovenke in Slovenci uživamo višje standarde pravic potrošnikov že dve desetletji, saj letos obeležujemo 20. obletnico članstva Slovenije v Evropski uniji.

Glede na to, da potrošnik še vedno velja za šibkejšega udeleženca na trgu v odnosu do prodajalca, mu enotni evropski trg vsekakor prinaša veliko prednosti, kot so na primer.

  • Prodajalci jamčijo, da bo kupljeno blago skladno vsaj dve leti;
  • Potrošniki so z naborom informacij, ki jih morajo prejeti, varovani že pred sklenitvijo pogodb;
  • Blago, kupljeno na spletu, se lahko vrne prodajalcu v 14 dneh od dobave, pri čemer potrošnik dobi povrnjeno kupnino;
  • Enotni sistem označevanja cen pri ponujanju popustov preprečuje lažno prikazovanje popustov;
  • Nabor ravnanj, ki se uvrščajo med nepoštene poslovne prakse, se širi;
  • Vsi proizvodi namenjeni potrošnikom, ki so dani na trg EU morajo biti varni; kar pomeni da morajo zadostiti vsem varnostnim zahtevam z EU zakonodajo.

Predpisi EU o varstvu potrošnikov se stalno izpopolnjujejo in sledijo trendom v hitro razvijajočem se digitalnem svetu. Trudimo se potrošnikom zagotoviti enako varstvo pravic pri nakupih po spletu kot v fizičnih prodajalnah. Potrošniki so že nekaj časa varovani pri nakupu digitalnih vsebin in digitalnih storitev.  EU  je pred kratkim sprejela akt o digitalnih trgih (DMA) in akt o digitalnih storitvah (DSA), ki sta izjemno pomembna za varstvo potrošnikov v digitalnem okolju. DMA zagotavlja pregleden in pošten digitalni trg, do katerega lahko dostopajo vsi potrošniki pod enakimi konkurenčnimi pogoji, DSA pa s svojimi pravili prispeva k pravičnejšemu in varnejšemu spletnemu okolju.

Prav tako je bila pravkar sprejeta nova Uredba o varnosti proizvodov, ki posodablja okvir EU za splošno varnost vseh proizvodov namenjenih potrošnikom in obravnava nove izzive, ki jih prinaša digitalizacija, tako glede porasta prodaje proizvodov preko spleta, kot novih vidikov nevarnosti, ki jih prinaša digitalizacija proizvodov. Nova uredba posodablja varnostno mrežo za proizvode (Safety Gate), ki zagotavlja, da so potrošniki EU vedno zaščiteni pred nevarnimi proizvodi.

Z digitalizacijo in vse preprostejšim nakupovanjem na daljavo se potrošniki lahko znajdejo tudi v spirali prezadolževanja, ker si ne vzamejo dovolj časa za razmislek o nakupu temveč raje posežejo po dodatnem zadolževanju. To daje ponudnikom finančnih storitev dodatni zagon za promocijo svojih novih finančnih produktov. EU je spoznala pasti nepremišljenega zadolževanja ter potrdila pomembno pravico potrošnika, da lahko v 14 dneh od sklenitve kreditne pogodbe od te pogodbe brez razloga odstopi ne glede na način sklenitve pogodbe (na daljavo ali fizično v poslovalnici). Ravno tako ima potrošnik pravico, da kadarkoli delno ali v celoti predčasno odplača kredit.

V primeru prezadolženosti morajo dajalci kreditov zagotoviti še ustrezne ukrepe za lažje odplačevanje, v prihodnje pa bodo morali potrošnike usmeriti še na ustrezno službo za svetovanje o odplačevanju dolgov.

Vse bolj se zavedamo pomembnost varovanja okolja in tudi problemov velikega števila zavajajočih okolijskih oznak oziroma zelenih trditev, ki zavajajo potrošnike. Potrošniki težko presodijo, ali dejansko kupujejo okolju prijaznejše in trajnostno blago ali storitve, prav tako marsikdaj plačajo več za domnevno okolju prijaznejši nakup. Nova EU direktiva bo potrošnikom zagotovila ustrezne in bolj zanesljive informacije, ki bodo potrošnike opozarjale na bolj trajnostno blago ter jih bolje zaščitile pred nepoštenimi poslovnimi praksami na tem področju.

V luči trajnostne potrošnje in zelenega prehoda, ki ga zasleduje EU, bo kmalu sprejeta tudi nova direktiva o pravici do popravila, katere cilj je spodbuditi popravilo in ponovno uporabo blaga z napako. Z dajanjem prednosti popravilu pred zamenjavo bo potrošnike spodbudilo k oblikovanju trajnostnih potrošniških navad. Vsi ukrepi bodo omogočili lažje in privlačnejše popravilo za potrošnike, s čimer se bosta prav tako povečala obseg popravil in življenjska doba potrošniškega blaga.

Danes v Ljubljani za potrošnike brezplačna diagnostika in osvežitev rabljenih gostinskih aparatov

Evropski potrošniški center tudi letos svetovni dan pravic potrošnikov obeležuje s prav posebnim dogodkom pod geslom “Poznam pravice. Poznam možnosti.” Za danes do 21. ure je v ljubljanskem CityParku (pred poslovalnico Interspara) pripravil zanimiv program. Potrošnike čaka brezplačno svetovanje, informiranje, številne nagradne igre in presenečenja. Dogodku se letos pridružujejo tudi v družbi ZEOS (Še sem uporaben), kjer so za potrošnike pripravili brezplačno diagnostiko pokvarjenih in osvežitev rabljenih gostinskih aparatov ter predstavitev projekta Life Spodbujamo e-krožno.

Mreža evropskih potrošniških centrov

Poleg prizadevanja za čimbolj usklajene predpise na področju varstva potrošnikov med državami članicami, EU sprejema tudi ukrepe za njihovo učinkovito uveljavljanje v praksi. V ta namen je vzpostavila mrežo nadzornih organov (CPC), ki med seboj sodelujejo v primeru čezmejnih kršitev ter mrežo evropskih potrošniških centrov (mreža EPC), katere del je tudi EPC Slovenija, ki seznanja potrošnike z njihovimi pravicami, jim svetuje, kako jih uveljaviti. EPC Slovenija nudi potrošnikom tudi brezplačno pomoč, kadar potrošnik sam ne uspe rešiti težave s tujim ponudnikom blaga ali storitve iz EU, Islandije, ali Norveške (ki sta tudi članici mreže EPC).

EPC Slovenija je v letu 2023 z nasveti in pri reševanju čezmejnih pritožb pomagal več kot 1.400 potrošnikom ter pripravil informativna gradiva in izvedel javne dogodke z namenom ozaveščanja in svetovanja o pravicah potrošnikov.

Potrošniki pa lahko vedno pridobijo informacije in nasvete na brezplačni telefonski številki na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport in podajo prijavo pri tržnem ali drugem pristojnem inšpektoratu v primeru kršitev njihovih pravic v Sloveniji.

Več informacij in prijave kršitev