Skoči do osrednje vsebine

Sprememba javnega poziva Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) je 14. marca 2024 objavila spremembo javnega poziva za (so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev, v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO).

Okvirna višina sredstev javnega poziva iz Sklada NOO je celotno obdobje trajanja javnega poziva znižana iz 17.220.000 evrov na 12.571.560 evrov in je namenjena vključitvi 58 podoktorskih raziskovalk in raziskovalcev (predvidoma 42 iz Sklopa A in 16 iz Sklopa B).

S spremembo javnega poziva sta podaljšana rok za oddajo prijave za Sklop A – Mobilnost in reintegracija kot tudi za Sklop B – Reintegracija - do 2. marec 2026 do 12.00 ter rok za sklenitev Pogodbe o izvedbi (so)financiranja raziskovalnega projekta/reintegracije - do vključno 1. maj 2026. Sprememba javnega poziva s spremembo načina (so)financiranja prav tako sledi uveljavitvi Pravilnika o določitvi posebnih projektov nacionalnega značaja in sistemskega okvirja za določitev plač raziskovalcev, na podlagi katerega lahko javne raziskovalne organizacije z internim aktom natančneje določijo postopek določitev plač raziskovalcev ter Spremembi Načrta za okrevanje in odpornost.

Sprememba javnega poziva je dostopna tudi na spletnih straneh ARIS.

Po zaključku upravičenega obdobja (so)financiranja iz Sklada NOO se načrtuje nadaljevanje (so)financiranja javnega poziva iz integralnega proračuna Republike Slovenije 2026-2027, skladno s proračunskimi zmožnostmi, kar pomeni, da se bodo lahko na javni poziv prijavili tudi tisti upravičeni prijavitelji s podoktorskimi raziskovalkami ali raziskovalci, katerih dolžina trajanja prijavljenega raziskovalnega projekta na mednarodni razpis MSCA in/ali reintegracije sega preko skrajnega obdobja upravičenosti stroškov 30. junij 2026, ki je v okviru Načrta za okrevanje in odpornost določen kot skrajni rok (so)financiranja iz Sklada NOO, ali in kolikšno bo financiranje v obdobju po tem datumu pa bo usklajeno v okviru proračunskih zmožnosti v Programu dela in finančnem načrtu ARIS za leto 2026.

28. marca 2024 ob 11. uri bo ARIS na lokaciji Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana in spletno, preko platforme Zoom Webinar, organizirala informativni dan. Potrebna je prijava in potrditev udeležbe preko spletnega obrazca najkasneje do 26. marca 2024. Število mest za udeležbo na informativnem dnevu v prostorih ARIS je omejeno na 15 udeležencev, število mest za udeležbo preko platforme Zoom Webinar ni omejeno.