Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo o popravku Poročila o trgu poslovnih nepremičnin za leto 2023

V Poročilu o trgu poslovnih nepremičnin za leto 2023, ki ga je Geodetska uprava objavila na svojih spletnih straneh 4. marca 2024, je prišlo do napake pri ocenah trenda in odstotnih sprememb števila sklenjenih najemnih pogodb za poslovne nepremičnine (skupno ter ločeno za pisarniške, trgovske in storitvene ter industrijske prostore).

V poročilu, objavljenemu 5. marca ob 15. uri, so zadevni teksti ustrezno popravljeni.

Nov, pravilen povzetek poročila je:
Po preliminarnih podatkih se je tako število kupoprodajnih kot tudi najemnih poslov s poslovnimi nepremičninami lani v Sloveniji zmanjšalo. Ocenjujemo, da se je v primerjavi z letom 2022 število prodaj pisarniških prostorov zmanjšalo za deset do 15 odstotkov, število prodaj trgovskih in storitvenih prostorov za pet do deset odstotkov, industrijskih prostorov pa za 30 do 40 odstotkov. Število na novo sklenjenih najemnih pogodb oziroma aneksov, zaradi podaljšanja najema ali spremembe najemnine, se je za pisarniške prostore zmanjšalo za deset do 15 odstotkov, za trgovske in storitvene prostore ter industrijske prostore pa za 20 do 25 odstotkov.

V letu 2023 so po naši oceni cene pisarniških prostorov zrasle za pet do deset odstotkov, trgovskih in storitvenih prostorov pa so praktično stagnirale. Najemnine pisarniških prostorov ter trgovskih in storitvenih prostorov so zrasle za okoli tri odstotke.

Poročilo o trgu poslovnih nepremičnin za leto 2023 in verzija dokumenta za ovirane osebe sta objavljena na portalu Prostor, na strani Trg nepremičnin.

Za več informacij se lahko obrnete na: