Skoči do osrednje vsebine

Objavljen nov razpis za sofinanciranje polnilne infrastrukture za alternativna goriva

Instrument za povezovanje Evrope (IPE, angleško Connecting Europe Facility - CEF) v novem razpisu za razvoj infrastrukture za oskrbo z električno energijo in vodikom nudi podporo tudi za vzpostavitev infrastrukture drugih vrst alternativnih goriv, kot na primer amonijak in metanol. Na voljo je ena milijarda evrov sredstev za razpise v obdobju 2024 - 2025.

Cilj razpisa za zbiranje predlogov instrumenta za infrastrukturo za alternativna goriva (angleško Alternative Fuels Infrastructure Facility - AFIF) je podpreti implementacijo infrastrukture za oskrbo z alternativnimi gorivi, kar bo prispevalo k razogljičenju prometa po vseevropskem prometnem omrežju TEN-T. Razpis je namenjen sofinanciranju projektov za vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva za cestni, pomorski in zračni promet ter promet po celinskih plovnih poteh.

Z drugo fazo razpisov na področju alternativnih goriv, želi Komisija podpreti cilje, ki so določeni v novi Uredbi za vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva, objavljeni 13. septembra 2023, (med drugim na zagotavljanje javno dostopne polnilne infrastrukture na glavnih prometnih koridorjih in vozliščih Evropske unije), kot tudi cilje, določene v Uredbi o zagotavljanju enakih konkurenčnih pogojev za trajnostni zračni prevoz, objavljeni 18. oktobra 2023 in Uredbi o uporabi obnovljivih in nizkoogljičnih goriv v pomorskem prometu, objavljeni 13. septembra 2023.

Podpora se dodeljuje v obliki:

  • prispevkov na enoto za infrastrukturo za polnjenje lahkih in težkih električnih vozil,
  • fiksnega odstotka upravičenih dejanskih stroškov za infrastrukturo za polnjenje vodika, električnega polnjenja ali infrastrukturo za polnjenje vozil/plovil z amonijakom/metanolom v TEN-T pristaniščih (30 odstotkov Splošna in 50 odstotkov Kohezijska ovojnica).

Finančna podpora iz razpisa za IPE alternativna goriva je namenjena zrelim projektom, ki so prejeli pismo o odobritvi financiranja s strani nacionalnega izvajalskega partnerja ali javne ali zasebne finančne institucije s sedežem v EU.

Prijavitelji, ki bodo projekt izvajali na območju Republike Slovenije, morajo pridobiti soglasje pristojne države članice. V ta namen mora biti vloga posredovana na Ministrstvo za infrastrukturo. Vlogo z vidika resorno pristojnega področja pregleda Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo na poziv Ministrstva za infrastrukturo, ki je nacionalna kontaktna točka za sredstva Instrumenta za povezovanje Evrope na področju prometa. 

Za pravočasno pridobitev soglasja države članice morajo popolne prijavne obrazce oddati Finančnemu sektorju – Oddelek za evropska sredstva najkasneje en mesec pred posameznim rokom za oddajo vlog na Evropsko komisijo.

Informacije o tem, kako se prijaviti na razpis in kje najti več informacij, so na voljo na uradni spletni strani programa IPE. Tam bodo prijavitelji našli vse potrebne smernice, obrazce in navodila za pripravo in oddajo svojih predlogov, ki jih morajo predložiti elektronsko preko sistema elektronske oddaje predlogov na portalu za financiranje in razpise Evropske komisije. Prijave se oddajajo v angleškem jeziku.