Skoči do osrednje vsebine

Dr. Jaka Tušek pridobil še ERC projekt za potrditev koncepta svojih raziskav in prehod v inovacije

Raziskovalec dr. Jaka Tušek, nosilec ERC (angleško European Research Council – ERC) projekta za začetek samostojne raziskovalne poti, je pridobil še ERC projekt za potrditev koncepta svojih raziskav in hitrejši prehod v inovacije. Cilj tovrstnih projektov je krepitev učinka odličnih raziskav z nadaljnjo podporo inovacijskim potencialom raziskovalnih dosežkov.

Iz odlične pionirske znanosti pogosto izhajajo nove in prelomne ideje, ki nepričakovano vodijo v inovacije v poslovnem okolju ali pri reševanju družbenih izzivov. Zato Evropski raziskovalni svet za nosilce svojih raziskovalnih projektov redno objavlja razpise za projekte za potrditev koncepta raziskav (angleško ERC Proof of Concept Grant).

S svojo prijavo na tovrstni razpis je recenzente prepričal tudi dr. Jaka Tušek, ki je s svojo raziskovalno skupino konec preteklega leta zaključil raziskovalni ERC projekt Superelastične porozne strukture za učinkovito elastokalorično hlajenje (angleško Superelastic porous structures for efficient elastocaloric cooling - SUPERCOOL). V okviru projekta so razvijali elastokalorično hladilno napravo, ki bi lahko predstavljala prvi večji preboj na področju hlajenja v zadnjih sto letih z večjo učinkovitostjo ter manjšim onesnaženjem okolja.

Novo pridobljeni ERC projekt za potrditev koncepta E-CO-HEAT bo temeljil na elastokalorični napravi, razviti v sklopu projekta SUPERCOOL, ki je kot prva na svetu izkazovala trajno dinamično delovanje ter hkrati rekordne hladilne in grelne karakteristike in po svojih specifičnih lastnostih presega vse do sedaj izdelane kalorične hladilne naprave.

Dr. Tušek s svojo skupino raziskuje temeljne vidike elastokalorične tehnologije hlajenja in ogrevanja, ki ima potencial, da lahko bistveno zmanjšala onesnaževanja okolja v primerjavi z obstoječimi napravami. Pridobljena sredstva v sklopu novega projekta bodo omogočala višjo tehnološko razvitost razvite tehnologije ter skupaj s poslovno strategijo in intelektualno lastnino prenos v vsakdanjo rabo. V prvem delu novo pridobljenega projekta v vrednosti 150.000 evrov bodo raziskovalci razvili prototip, ki bo nadgrajen z učinkovitejšimi elastokaloričnimi materiali, nato pa ga bodo testirali v realnih industrijskih pogojih.

Dr. Jaka Tušek je postal šesti nosilec raziskovalnega projekta ERC v Sloveniji, ki je pridobil tudi dodatno podporo za razvoj inovativnih potencialov svojih raziskav, in ob enem drugi na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani.

Za ta izjemni uspeh dr. Jaki Tušku iskreno čestitamo.