Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvi za kmetijstvo in finance na srečanju z deležniki v kmetijstvu

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić in državna sekretarka na Ministrstvu za finance Katja Božič s sodelavci sta se danes sestali z deležniki v kmetijstvu. Gre za realizacijo dogovora z zadnjega srečanja o skupnem sestanku glede davčne obravnave izplačil za omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD).
Sestanek z organizacijami v kmetijstvu.
1 / 2

Na zadnjih pogovorih z deležniki v kmetijstvu o stavkovnih zahtevah kmetov, ki so bili 15. februarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), so v prisotnosti ministrov, pristojnih za kmetijstvo in naravne vire, razpravljali o odprtih zadevah iz pristojnosti obeh resorjev. Med drugim so se dogovorili, da se na Ministrstvu za finance opravi sestanek o davčni obravnavi izplačil za OMD. V zvezi s tem so v vmesnem obdobju potekali operativni sestanki predstavnikov obeh ministrstev za pregled dejanskega stanja in možnih prilagoditev ter iskanje rešitve, ki bi bila sprejemljiva za vse. Ministrica Mateja Čalušić je v petek, 23. februarja, imenovala notranjo delovno skupino za preučitev plačil OMD.

Na današnjem sestanku so bile predstavljene vsebine, ki so se nanašale na ponazoritev dejanskega stanja in odprtih težav, ki jih zaznavajo deležniki v kmetijstvu v povezavi z obdavčitvijo izplačil OMD. Predstavniki obeh ministrstev so prisluhnili pogledom in predlogom predstavnikov sektorja kmetijstva ter podali obrazložitve z različnih zornih kotov. Spomnili so tudi na ukrepe, ki so z zadnjimi spremembami dohodninske zakonodaje izboljšali dohodkovni položaj kmetov (med drugim z zvišanjem splošne in dodatne splošne olajšave, kar je več kot nadomestilo 50-odstotno obdavčitev plačil OMD), kmetom pa je država pomagala tudi v času energetske krize in po poplavah ter z drugimi podporami, s katerimi se je izboljševal dohodkovni položaj. Ob tem so opozorili, da je treba opazovati celotno sliko, da se zaradi ugodnosti določeni manjši skupini znotraj enega segmenta ne naredi škode drugim in se na koncu dejansko negativno vpliva na širši segment kmetijstva.

Sestanek je potekal argumentirano v konstruktivnem ozračju. Predstavniki ministrstev bodo argumente kmetijskih organizacij dodatno preučili, predlagali pa so tudi oblikovanje medresorske delovne skupine, v kateri bi sodelovali predstavniki kmetijskih organizacij z znanjem in izkušnjami s področja ekonomike kmetijstva. Delovna skupina bi do konca aprila letos pripravila analizo metodologije za določanje katastrskega dohodka in plačil OMD. Na podlagi ugotovitev delovne skupine bi po potrebi oblikovali ukrepe v smeri pravičnejšega upoštevanja težjih pridelovalnih pogojev pri določitvi katastrskega dohodka in plačil OMD ter morebitni razmislek o spremembi obstoječe davčne obravnave plačil OMD. Dogovorjeno je bilo, da bodo kmetijske organizacije razmislile o predlogu za vzpostavitev medresorske delovne skupine.