Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 80. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu – skrajšani postopek, Poročevalec: Klemen Boštjančič

1A. Predlog zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih – skrajšani postopek, Poročevalka: Mateja Čalušić

2. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o javnem naročanju, Poročevalec: mag. Franc Props

3. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali, Poročevalka: Mateja Čalušić

4. Predlog mnenja o Sklepu Državnega sveta Republike Slovenije, sprejetega k Zaključkom posveta Z NEPN do jasnih smernic za zeleno preobrazbo gospodarstva, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer

4A. Informacija o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost, Poročevalec: Klemen Boštjančič

5. Triindvajseto poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji za leta 2020, 2021 in 2022, Poročevalec: Klemen Boštjančič

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

6. Predlog uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2025 izdajo priložnostni kovanci, Poročevalec: Klemen Boštjančič

7. Predlog uredbe o izvajanju podintervencije podpora za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027, Poročevalka: Mateja Čalušić

7A. Predlog odloka o zagotavljanju nujne finančne pomoči za ublažitev premoženjske škode na kmečkih in poslovnih stavbah ter kmetijskih zemljiščih zaradi poplav in plazov iz avgusta 2023, Poročevalka: Mateja Čalušić

8. Predlog odločbe o dovoljenju uporabe imena »Slovenija« v firmi družbe Eurofins Slovenija, Holding za okoljske raziskave d. o. o., Poročevalec: Matjaž Han

9. Predlog odločbe o dovoljenju uporabe imena »Slovenija« v firmi družbe »KANSAI HELIOS storitve Slovenija d. o. o.«, Poročevalec: Matjaž Han

9A. Informacija o podpori Vlade Republike Slovenije projektom vzpostavitve ali nadgradnje Centrov odličnosti, v primeru izbora za sofinanciranje s strani Evropske komisije, Poročevalec: dr. Igor Papič

10. Informacija o delu medresorske delovne skupine za spremljanje načrtovanja in gradnje infrastrukturnega projekta 3. razvojne osi, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

11. Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic pozebe od 3. do 7. aprila 2023, Poročevalec: Marjan Šarec

12. Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic neurij s točo v obdobju od 10. maja do 1. avgusta 2023, Poročevalec: Marjan Šarec

13. Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic poplav za obdobje od 3. do 6. avgusta in od 28. do 31. avgusta 2023, Poročevalec: Marjan Šarec

14. Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z dežjem in poplavami med 28. in 30. avgustom 2023, Poročevalec: Marjan Šarec

14A. Seznam upravičencev do četrtega sklopa predplačil za obnovo stanovanj zaradi poplav in plazov iz avgusta 2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jože Novak

15. Poročilo o izvedbi strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2023, Poročevalec: mag. Franc Props

16. Poročilo Ministrstva za notranje zadeve o oddanih naročilih po 11. členu Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti v letu 2023, Poročevalec: Boštjan Poklukar

17. Predlog sklepa o zagotovitvi pravice porabe iz sredstev sklada proračunske rezerve (MGTŠ, MO), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

17A. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (UOIM, MDDSZ, Direkcija RS za infrastrukturo, MJU, MKGP),  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

III. ZADEVE EU

18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

18A. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o začasnih ukrepih za trgovinsko liberalizacijo, ki dopolnjujejo trgovinske koncesije, ki se uporabljajo za izdelke iz Republike Moldavije na podlagi Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani, Poročevalec: Matjaž Han

18B. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o začasnih ukrepih za trgovinsko liberalizacijo, ki dopolnjujejo trgovinske koncesije, ki se uporabljajo za ukrajinske izdelke v okviru Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, Poročevalec: Matjaž Han

19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija) 4. marca 2024 v Bruslju, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Evropski Konferenci ministrov za stanovanjsko politiko 4. in 5. marca 2024 v Liegu v Belgiji, Poročevalec: Simon Maljevac

21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost - notranji trg, industrija, raziskave in vesolje (notranji trg in industrija) 7. marca 2024 v Bruslju, Poročevalec: Matjaž Han

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

21A. Izhodišča za udeležbo ministra za okolje, podnebje in energijo mag. Bojana Kumra na 10. ministrskem srečanju svetovalnega sveta za Južni plinski koridor 1. marca 2024 v Bakuju, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Letnem zasedanju svetov guvernerjev Skupine Medameriške razvojne banke od 6. do 10. marca 2024 v Punta Cani, Dominikanska Republika, in informacija o nameravanem podpisu pisma o nameri o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Medameriško razvojno banko, Poročevalec: Klemen Boštjančič

23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 178. seji Upravnega sveta Evropske patentne organizacije 19. in 20. marca 2024 v Münchnu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

24. Poročilo o udeležbi nacionalnega koordinatorja za zunanje vidike digitalizacije, umetne inteligence in kibernetske varnosti, veleposlanika Tadeja Rupla, na ministrskem zasedanju Sveta Globalnega partnerstva za umetno inteligenco 12. in 13. decembra 2023 v Indiji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

24A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s krediti za obnovo domov po poplavah 2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi s sporno gradnjo kanala C0, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jože Novak

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Eve Irgl v zvezi z energetsko revščino v Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer

26A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z morjem, 00104-18/2024 – (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Kosija v zvezi s problematiko nezmožnosti ustvarjanja reševalnega pasu na pomurski avtocesti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

27A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi s korupcijo pri javnih naročilih v zdravstvu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Valentina Prevolnik Rupel

27B. Predlog odgovora na poslansko pobudo Tamare Kozlovič in Roberta Janeva v zvezi vključitvijo Kraškega roba, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jože Novak

28. Predlog odgovora na Zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje mag. Karmen Furman v zvezi s povišanjem davkov za lastnike zazidljivih zemljišč, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič