Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 80. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2024 (LPIO 2024), Poročevalec: dr. Darjo Felda

2. Poročilo o izvedbi strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2023, Poročevalec: mag. Franc Props

3. Predlog odgovora na predlog predsednice Republike Slovenije za ureditev pravnega statusa izbrisanih iz registra stalnega prebivalstva, Poročevalec: Boštjan Poklukar

3A. Predlog za nastanitev otrok iz Luganske regionalne sirotišnice št. 2 iz Ukrajine in njihovega spremljevalnega osebja z lastnimi otroki, Poročevalka: mag. Katarina Štrukelj

3B. Predlog sklepa o podaljšanju financiranja Nastanitvenega centra Postojna, Poročevalka: mag. Katarina Štrukelj

3C. Predlog odgovora na Priporočili Zagovornika načela enakosti glede nedostopnosti objektov v javni rabi za ljudi z invalidnostmi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

4. Predlog predhodnega soglasja k Ceniku za letovanje v počitniških enotah Ministrstva za javno upravo, (DOKONČNA OBRAVNAVA),Poročevalec: mag. Franc Props

5. Izredna naturalizacija – predhodno mnenje o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

III. ZADEVE EU

6. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 4. in 5. marca 2024 v Bruslju, Poročevalec: Boštjan Poklukar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

7. Pobuda za sklenitev Protokola med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje in šport Republike Albanije o sodelovanju na področju visokega šolstva, Poročevalec: dr. Igor Papič

7A. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega sporazuma med Ministrstvom za obrambo Madžarske in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o določbah podpore države gostiteljice na bojnem štabnem usposabljanju in ocenjevanju sil za specialno delovanje Black Swan 2024, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Šarec

8. Predlog sklepa o potrditvi Spremembe ena k Memorandumu o soglasju med Zveznim ministrstvom za obrambo Zvezne republike Nemčije in Ministrstvom za nacionalno obrambo Republike Litve in Ministrstvom za obrambo Kraljevine Nizozemske in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska o 3., 4., 5. in 6. fazi programa Boxer, Poročevalka: Tanja Fajon

9. Predlog sklepa o potrditvi Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije v imenu Republike Slovenije in poveljnikom poveljstva zračne kontrole v imenu Vrhovnega poveljstva zavezniških sil v Evropi (SHAPE) o izvajanju zavezniškega nadzora zračnega prostora nad ozemljem Republike Slovenije, Poročevalka: Tanja Fajon

10. Izhodišča za obisk ministrice za zunanje in evropske zadeve Tanje Fajon 5. in 6. marca 2024 v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske, Poročevalka: Tanja Fajon

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

10A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Antona Šturbeja v zvezi s sredstvi namenjenimi za potovanja prejšnjega in sedanjega predsednika Vlade Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Petra Škofic

10B. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z rezultati Strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Petra Škofic

11. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Kosija v zvezi z neuporabnimi prenosnimi računalniki, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

12. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z delom upokojencev in polno starostno pokojnino, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

13. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z oceno dohodninskih olajšav na družinsko in socialno politiko, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

14. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi s prejetimi javnimi sredstvi civilnodružbenih organizacij, ki jih združuje Glas ljudstva, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Franc Props

15. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Danijela Krivca v zvezi z denarnimi povračili za avdiovizualne projekte v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Asta Vrečko

16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Karmen Furman v zvezi z vzpostavljanjem nastanitvenih kapacitet za nastanitev nezakonitih migrantov, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi s prekopom žrtev Pohorskega bataljona, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Šarec

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Antona Šturbeja v zvezi z navedbami delovnih izkušenj ministrice za pravosodje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi s slovensko skupnostjo v Sydneyu, (DOKONČNA OBRAVNAVA),Poročevalec: Matej Arčon

19A. Predlog odgovora na poslansko pobudo Anje Bah Žibert v zvezi z uvedbo univerzalnega otroškega dodatka, Poročevalec: Luka Mesec

20. Predlog odgovora na poslansko pobudo Andreja Kosija v zvezi s prekinitvijo financiranja Agencije Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem na Bližnjem vzhodu (UNRWA), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

20A. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Nataše Avšič Bogovič, dr. Mirjam Bon Klanjšček, Jožice Derganc, Sandre Gazinovski, Vere Granfol, mag. Miroslava Gregoriča, dr. Tatjane Greif, Lene Grgurevič, Alme Intihar, Milana Jakopoviča, Roberta Janeva, Andreje Kert, mag. Urške Klakočar Zupančič, mag. Tamare Kozlovič, mag. Darka Krajnca, Lah Tomaž, Mihe Lamuta, Jurija Lepa, Tereze Novak, Tineta Novaka, Gašperja Ovnika, Monike Pekošak, mag. Deana Premika, dr. Martina Premka, Aleksandra Prosen Kralja, Andreje Rajbenšu, Aleša Rezarja, mag. Boruta Sajovica, Mojce Šetinc Pašek, Janje Sluga, Dušana Stojanoviča, Katarine Štravs, Nataše Sukič, Dejana Süča, Lucije Tacer, dr. Mateja T. Vatovca, Teodorja Uraniča, Tamare Vonta, mag. Rastislava Vrečka, Lenarta Žavbija, Sare Žibrat, Andreje Živic, Jerneja Žnidaršiča in Bojana Čebele v zvezi z ukrepanjem Vlade Republike Slovenije v okviru reševanja vojne v Ukrajini,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

21. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Branka Tomažiča za dopolnitev osnovno in srednješolskih učnih načrtov s spoznavanjem uspešnih novodobnih osebnosti iz slovenskega gospodarstva, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda