Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 79. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

1. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorju, namestnikoma in pomočnikom direktorja Agencije za zavarovalni nadzor v letu 2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

1A. Predlog odgovora na Poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi z upravljanjem stvarnega premoženja, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Franc Props

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

2. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo, Poročevalec: mag. Franc Props

2A. Predlog imenovanja direktorja Zavoda za ribištvo Slovenije, Poročevalka: Mateja Čalušić

2B. Predlog imenovanja direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, Poročevalec: Matjaž Han

3. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za multilateralno sodelovanje v Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, Poročevalka: Tanja Fajon

4. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, Poročevalec: dr. Darjo Felda

5. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Gimnazija Bežigrad«, Poročevalec: dr. Darjo Felda

6. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Šolski center Slovenj Gradec«, Poročevalec: dr. Darjo Felda

7. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Varstveno delovnega centra Šentjur, Poročevalec: Simon Maljevac

8. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Varstveno delovnega centra INCE, Poročevalec: Simon Maljevac

9. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Varstveno delovnega centra SAŠA, Poročevalec: Simon Maljevac

10. Predlog razrešitve članice upravnega odbora Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve in predlog za imenovanje predstavnika ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, v upravni odbor Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Poročevalec: Matjaž Han

11. Predlog razrešitve namestnika člana Strokovnega sveta za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

12. Predlog spremembe Sklepa o ustanovitvi Programskega odbora za operativno usklajevanje znanstvenoraziskovalne in inovacijske politike, Poročevalec: dr. Igor Papič

13. Predlog spremembe sklepa o imenovanju članov Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino, Poročevalec: dr. Darjo Felda

14. Predlog spremembe Sklepa o imenovanju Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva, Poročevalec: mag. Franc Props

V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

15. Predlog odločbe o nadomestilu plače po prenehanju funkcije, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan