Skoči do osrednje vsebine

Predlog Razvojne strategije za sodobni ples v javni obravnavi

Ministrstvo za kulturo je v javno obravnavo poslalo predlog Razvojne strategije za sodobni ples 2024–2028. Strategija izpostavlja ključne izzive, vizijo, poslanstvo in smernice razvoja ter vpenjanja sodobnega plesa v širši družbeni okvir. Rok za oddajo komentarjev in pripomb na dokument je do vključno 21. marca 2024.
Infografika z napisom Strategija za sodobni ples 2024–2028, začetek javne obravnave

Strategija za sodobni ples | Avtor: Ministrstvo za kulturo

K sooblikovanju razvojne strategije za sodobni ples je ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko povabila strokovnjake s področja sodobnega plesa. Strategija je del širših sprememb kulturnega modela in nastaja vzporedno z novo Resolucijo o Nacionalnem programu za kulturo 2024-2031 s spremljajočim akcijskim načrtom. Osrednji cilj obeh dokumentov je gradnja solidarne, vključujoče, ustvarjalne in trajnostne družbe.

Navkljub dolgoletni zgodovini in številnim uspehom ustvarjalk in ustvarjalcev je sodobni ples danes eno najbolj prekariziranih sektorjev kulture v Sloveniji. Ustvarjalci večinoma delujejo v neprimernih delovnih prostorih. Njihova podpora je v veliki meri odvisna od kratkotrajne projektne logike. Večina delujočih na področju ima status samozaposlenih v kulturi z izrazito nizkimi in nestanovitnimi prihodki. Kot velik manko se skozi leta kaže odsotnost osrednje javne institucije, ki bi bila vozlišče praks in ustvarjalcev iz Slovenije in mednarodnega prostora ter bila motor raznolikih podpornih dejavnosti.

Strategija pole prekarizacije in negotovih pogojev dela prepoznava še pet ključnih izzivov področja sodobnega plesa. To so: pomanjkanje vadbenih, produkcijskih in uprizoritvenih prostorov; neobstoj osrednje javne institucije; pomanjkanje celostnega pristopa k podpornim, mednarodnim in drugim aktivnostim; potreba po redefiniciji kulturnega ekosistema sodobnega plesa v okviru uprizoritvenih umetnosti ter potreba po decentraliziranem pristopu.

Resolucija opredeljuje pet razvojnih ciljev: sistemsko podporo za sodobni ples (ključen ukrep ustanovitev javnega zavoda za sodobni ples), internacionalizacijo, medsektorsko povezovanje, decentralizacijo in izboljšanje pogojev dela in pravic samozaposlenih v kulturi na področju sodobnega plesa. 

Predlog Razvojne strategije za sodobni ples 2024–2028 je objavljen pod tem besedilom.

Predloge, pripombe in mnenja lahko do vključno 21. marca 2024 s pripisom »Strategija za sodobni ples – javna obravnava« pošljete na elektronski naslov gp.mk@gov.si oziroma po navadni pošti na naslov Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (s pripisom »Strategija za sodobni ples – javna obravnava«).