Skoči do osrednje vsebine

191. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli za tretjo obravnavo v Državnem zboru.

Državni zbor Republike Slovenije je na 63. izredni seji 16. februarja 2024 sprejel sklep, da Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli  za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije. Predlog zakona za tretjo obravnavo je bil tako pripravljen na podlagi Pregleda sprejetih amandmajev k Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli in členov, h katerim so bili sprejeti amandmaji.

Spremembe na podlagi sprejetih amandmajev med drugim vključujejo dopolnilo o organizaciji poteka vzgojno-izobraževalnega dela v primeru preprečevanja ali blažitve naravnih nesreč; določajo izvajanje nacionalnega preverjanja znanja za učence priseljence v 9. razredu; natančneje definirajo prekrškovne določbe in določajo postopno uvajanje razširjenega programa v osnovne šole na podlagi sklepa ministra.

Vir: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje