Skoči do osrednje vsebine

Novo: nadomestne volitve člana v Občinski svet Občine Radenci

Na podlagi popravka sklepa Občine Radenci o določitvi volišč v 1. volilni enoti ter skladno s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji ponovno objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Radenci.

Občina Radenci je razpisala nadomestne volitve člana v občinski svet v volilni enoti 1. Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je bil določen 9. februar 2024, volitve pa bodo v nedeljo, 14. aprila 2024.

Število volilnih upravičencev v Občini Radenci

Ime občine Ime volilne enote lokalnega volišča Šifra in ime lokalnega volišča Število volilnih upravičencev
Radenci VOLILNA ENOTA 1 001 - RADENCI - Občina Radenci, Radgonska cesta 9g 603
Radenci VOLILNA ENOTA 1 002 – BORAČEVA - Lovski dom (Jež), Boračeva 40c 378
Radenci VOLILNA ENOTA 1 003 – ŠRATOVCI - Gasilski dom, Šratovci 34 133
Radenci VOLILNA ENOTA 1 004 - JANŽEV VRH - Gasilski dom, Janžev Vrh 68 247
Radenci VOLILNA ENOTA 1 006 – TURJANCI – POSLOVNI OBJEKT GMW Weindorfer, d. o. o. 187
Radenci VOLILNA ENOTA 1 007 - HRASTJE MOTA - Gasilski dom, Hrastje Mota 36a 297
Radenci VOLILNA ENOTA 1 010 – RADENCI - Vrtec Radenci, Titova cesta 1 473
Radenci VOLILNA ENOTA 1 011 – RADENCI - Osnovna šola Radenci, Radgonska cesta 10 670
SKUPAJ 2988