Skoči do osrednje vsebine

Skupna izjava držav članic Evropske unije v podporo evropskemu modelu športa

Šestindvajset držav članic Evropske unije (EU), z izjemo Španije, je podpisalo skupno izjavo v podporo evropskemu modelu športa. V izjavi ministri in ministrice poudarjajo pomen varovanja in krepitve solidarnosti v športu.

Poudarjajo pomen športa, ki je usmerjen v vrednote, kot so odprtost športnih tekmovanj, spoštovanje temeljnih človekovih pravic, enakost spolov, socialna in izobraževalna funkcija športa ter načela dobrega vladanja v športu.

Ministri in ministrice za šport iz vseh držav članic EU so sicer že novembra 2021, v času slovenskega predsedovanja Svetu EU, sprejeli Resolucijo Sveta EU o ključnih značilnostih evropskega modela športa, v kateri so poudarili pomembnost organizacije športnih tekmovanj v skladu z načeli odprtosti in športnega dosežka.

Vendar je danes bolj kot kdaj koli prej, tudi v luči nedavnih sodb Sodišča EU, potrebno sporočiti jasno stališče glede podpore evropskemu modelu športa, ki edini poudarja solidarnost in omogoča odprta športna tekmovanja ter dostop vseh do športa kot takega.

Z nedavno podpisano skupno izjavo v podporo evropskemu modelu športa (v angleščini) ministri in ministrice vabijo predstavnike športa naj organizirajo športna tekmovanja v skladu z načeli odprtosti, enakih možnosti, športnega dosežka, povezave med letnimi dosežki na domačih tekmovanjih in vsemi evropskimi tekmovanji ter da spodbujajo družbeno funkcijo športa in dostop do njega za vse.

In nazadnje, v skupni izjavi ministri in ministrice pozivajo k nadaljnji krepitvi ključnih značilnosti evropskega modela športa kot vizije in okvirja EU za dolgoročno prihodnost evropskega športa ter ob tem vabijo Evropsko komisijo, da premisli o ustreznih načinih za nadaljnje uresničevanje Resolucije Sveta EU iz leta 2021 v zvezi z zagotavljanjem odprtosti športnih tekmovanj, športnih dosežkov, integritete, solidarnosti in vrednot v športu.