Skoči do osrednje vsebine

Nadomestne volitve člana v Občinski svet Občine Radenci

V skladu s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Radenci.

Občina Radenci je razpisala nadomestne volitve člana v občinski svet v volilni enoti 1.

Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je bil določen 9. februar 2024, volitve pa bodo v nedeljo, 14. aprila 2024.

Število volilnih upravičencev:

Ime občine Ime volilne enote lokalnega volišča Šifra in ime lokalnega volišča Število
Radenci VOLILNA ENOTA 1 006 - TURJANCI-POSL.OBJ. GMW Weindorfer, d.o.o. 187
010 - RADENCI-Vrtec Radenci, Titova cesta 1 471
011 - RADENC I- OŠ Radenci, Radgonska c. 10 669
SKUPAJ 1.327