Skoči do osrednje vsebine

Pri prodaji vozila je treba urediti tudi prenos lastništva novemu lastniku

Na Ministrstvu za infrastrukturo in na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo ugotavljamo, da se je v zadnjem obdobju povečalo število lastnikov vozil, ki pri odjavi vozila in pri prodaji odjavljenega vozila ne izpeljejo postopkov prepisa lastništva vozila na novega lastnika.
  • Pojasnila določil za odjavo vozila

    Navodila

V evidenci vozil so tako še vedno navedeni kot lastniki odjavljenih vozil in se nato po prejemu položnice po dveh letih od datuma odjave razburjajo zaradi plačila dajatve za odjavljeno vozilo, češ saj sem vozilo prodal in niti ne vem, kje se vozilo sedaj nahaja.

V zvezi s tem dajemo nekaj pojasnil. V skladu z Zakonom o motornih vozilih je potrebno vsako spremembo podatkov v prometnem dovoljenju (na primer spremembo lastništva vozila) v 15. dneh prijaviti registracijski organizaciji. Prijavi spremembe mora lastnik vozila priložiti listine, s katerimi dokazuje spremembo.

Če se sprememba lastništva dokazuje z listino o pravnem poslu (na primer kupoprodajna pogodba), sklenjenem med fizičnima osebama ali fizično in pravno osebo, ali z računom, mora registracijska organizacija ugotoviti identiteto fizičnih oseb, pri tem pa v evidenco registriranih vozil zapiše tudi vrsto in številko osebnega dokumenta, na podlagi katerega je bila ugotovljena identiteta fizičnih oseb.

Če je ugotovitev identitete fizične osebe preverjena v postopku overitve njenega podpisa in listina vsebuje vse podatke, ki se preverjajo ob ugotovitvi identitete fizične osebe pri registracijski organizaciji, se šteje, da je identiteta fizične osebe ugotovljena in zahtevani podatki na listini v skladu s tem odstavkom preverjeni oziroma zapisani, kar se zabeleži v evidenci registriranih vozil.

Podrobnejša pojasnila glede obveznosti pri odjavi vozila najdete v priponki.