Skoči do osrednje vsebine

Državni proračun januarja s presežkom

Državni proračun je januarja zabeležil 334 milijonov evrov presežka. Odhodki so bili nižji kot leto prej in so dosegli 863 milijonov evrov, prihodki pa so bili višji in so znašali 1,2 milijarde evrov.

Odhodki so bili za 7,3 odstotka nižji kot v primerljivem mesecu lani, prihodki pa so v medletni primerjavi narasli za 10,5 odstotka. Presežek je bil višji kot januarja lani, ko je dosegel 152 milijonov evrov.

Za transferje posameznikom in gospodinjstvom smo namenili 159 milijonov evrov, kar je pet odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Na to znižanje je vplivalo dejstvo, da smo lani v tem času izplačali draginjski dodatek za otroke, medtem ko letos tega izplačila ni bilo. Poleg tega se zaradi ugodnih razmer na trgu dela še naprej znižujejo transferji nezaposlenim. Izdatki za izvajanje Zakona o osebni asistenci so se medtem zvišali, izplačali pa smo tudi izredno denarno socialno pomoč po avgustovskih poplavah, ki se nanaša na zahtevke, obdelane januarja letos.

V sklade socialnega zavarovanja je državni proračun prispeval 130 milijonov evrov, kar je 64 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Največji del tega zneska je prejela pokojninska blagajna, in sicer 120 milijonov evrov oziroma 69,9 odstotka več kot v primerljivem lanskem obdobju. Ta rast je posledica predhodne uskladitve pokojnin za 8,2 odstotka. Pokojnine se namreč tradicionalno uskladijo šele februarja. 

Za investicije je državni proračun namenil 40 milijonov evrov oziroma 47 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Investirali smo v vojaško opremo, železniško infrastrukturo, program razvoja podeželja in raziskovalno opremo za področje znanosti.

Davčni prihodki, ki predstavljajo 86 odstotkov vseh proračunskih prihodkov, so januarja dosegli milijardo evrov, kar je 10,8 odstotka več kot v enakem mesecu lani. Največji delež davčnih prihodkov odpade na davek na dodano vrednost, s katerim smo zbrali 515 milijonov evrov oziroma 14,1 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Prilivi iz dohodnine so dosegli 166 milijonov evrov oziroma 12,7 odstotka več kot v primerljivem obdobju lani. To rast poganjata visoka zaposlenost in pritisk na rast plač. Celotni prilivi iz dohodnine sicer ne ostanejo državnemu proračunu, ampak en del prejmejo občine; del, ki pripada njim, je bil januarja višji za 33 milijonov evrov.

Prihodki od trošarin so ob 3,2-odstotni rasti dosegli 137 milijonov evrov, kar je v večji meri posledica prilagajanja trošarin na energente in na tobačne izdelke. Z davkom od dohodkov pravnih oseb pa smo januarja zbrali 102 milijona evrov oziroma 8,4 odstotka več kot lani.