Skoči do osrednje vsebine

Znani rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja podpornega okolja za nevladne organizacije

Ministrstvo za javno upravo je objavilo prejemnike sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja podpornega okolja za nevladne organizacije 2023–2027, ki se financira iz Sklada za razvoj nevladnih organizacij. Skozi sofinanciranje iz omenjenega Sklada sledimo poslanstvu in zavezi krepitve kakovostnega prostovoljstva ter razvoja različnih oblik prostovoljstva na lokalni in nacionalni ravni.

Na razpisu je izbranih 14 projektov nevladnih organizacij (NVO); od tega 12 regionalnih stičišč, 1 horizontalna mreža ter 1 projekt prostovoljske mreže, kot tudi izhaja iz treh ločenih sklopov javnega razpisa. V krajšem obdobju bodo izbranim prijaviteljem izdani sklepi o izboru in pogodbe o sofinanciranju. Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za predmetni javni razpis, je 6.280.000 evrov za obdobje štirih let. Aktivnosti in izbrani programi bodo potekali do 31. decembra 2027, upoštevaje preverjanje  uspešnosti po dveh letih.

Javni razpis za sofinanciranje razvoja podpornega okolja za nevladne organizacije 2023–2027 zasleduje cilje krepitve prepoznavnosti in kakovosti regionalnih stičišč oziroma mrež na njihovem področju delovanja, s tem pa tudi informiranost, organizacijski razvoj ter usposobljenost za zagovorništvo in trajnostno krepitev NVO. Prav tako želi ministrstvo z razpisom prispevati k večji vlogi NVO pri oblikovanju tako lokalnih kot regionalnih politik; hkrati pa vzpostaviti trajnejša partnerstva med NVO ter javnimi institucijami, gospodarstvom in mediji, z namenom reševanja in s tem izboljšanja prepoznanih družbenih potreb (na področju kulture, izobraževanja, zaposlovanja, varstva narave, zdravja ali urejanja prostora).