Skoči do osrednje vsebine

S predstavniki nevladnih organizacij (NVO) tudi o krepitvi delovanja NVO in javnih razpisih

Na Ministrstvu za javno upravo je na pobudo Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij (PIC) danes potekal sestanek med ministrom za javno upravo mag. Francem Propsom, državnim sekretarjem Juretom Trbičem s sodelavci in nekaterimi predstavniki nevladnih organizacij, ki so sodelovali na Javnem razpisu za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje NVO na tem področju.

Predstavniki Ministrstva za javno upravo so sogovornikom ponovno pojasnili razloge za razveljavitev omenjenega javnega razpisa in zagotovili, da bo ministrstvo tudi v prihodnje tvorno nadaljevalo s krepitvijo podpore projektov in programov nevladnih organizacij iz Sklada za razvoj NVO. Poslanstvo ministrstva je namreč zagotoviti učinkovito in transparentno porabo javnih sredstev za zakonsko in strateško določene namene, čemur je treba slediti, je bilo izpostavljeno na srečanju.

V lanskem letu je Ministrstvo za javno upravo objavilo štiri javne razpise, zadnji je bil Javni razpis za sofinanciranje razvoja podpornega okolja za nevladne organizacije 2023–2027. Izbranim prijaviteljem na tem razpisu so bili 2. februarja 2024 poslani tudi sklepi.

Namen javnega razpisa za podporno okolje je zagotovitev podpornega okolja nevladnim organizacijam pri krepitvi njihovih zmogljivosti na področju zagovorništva, organizacijskega razvoja in krepitve čezsektorskega sodelovanja, povezovanja ter vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov.

Zavedamo se, da nevladne organizacije za uspešno delo in razvoj potrebujejo ustrezno sistemsko podporo, zato je sofinanciranje njihovih projektov in profesionalizacije izjemno pomembno. Ministrstvo si bo prizadevalo na tem področju narediti korak naprej, tudi s pripravo programa črpanja sredstev, ki bo namenjen razvoju nevladnih organizacij in podpori njihovih projektov in programov. 

Spomladi bo okrepljen in objavljen vsaj še en javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij, katerega cilj je sofinancirati trajnostno naravnana delovna mesta, ki bodo prispevala k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij in prostovoljstva v Sloveniji. Sofinancirani bodo prijavitelji - organizacije, ki bodo ustrezno identificirale ter naslavljale potrebe v okolju z zagotavljanjem učinkovitih in kakovostnih storitev oziroma produktov, ki bodo usmerjeni k spodbujanju trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju.

Poleg navedenega je Fakulteta za družbene vede pripravila študijo (Ciljni raziskovalni program - CRP) z naslovom »Potencial nevladnih organizacij v Sloveniji za naslavljanje potreb lokalnih skupnosti«, ki je bila zaključena decembra 2023, njene ugotovitve pa bodo lahko v pomoč pri oblikovanju morebitnih programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije na lokalni ravni.

Kot omenjeno, bomo v naslednjih tednih na ministrstvu pristopili k pripravi programa porabe sredstev iz Sklada za nevladne organizacije, v naslednjih mesecih pa bo zasnovana tudi nova strategija na tem področju.