Skoči do osrednje vsebine

Potrjen prvi zakonodajni okvir na svetu, ki bo reguliral področje umetne inteligence

Danes je bilo na sestanku COREPER potrjeno končno kompromisno besedilo Akta o umetni inteligenci na Svetu EU. Uredba bo prvi zakonodajni okvir na svetu, ki bo reguliral področje umetne inteligence, ublažil tveganja, povezana s sistemi umetne inteligence, in vzpostavil jasne smernice za razvijalce, uporabnike in regulatorje umetne inteligence.

Akt je napisan na 272 straneh in ima 85 členov ter 13 aneksov, kar kaže na njegovo kompleksnost. V sklopu predsedovanja Belgije je treba akt le potrditi na Svetu EU in EP ter ga formalno sprejeti in objaviti. Načrt je sprejem marca 2024. 

Priprava in usklajevanja akta je na Svetu EU potekalo od junija 2021 do decembra 2022, z začetkom obravnave na Svetu TTE v času slovenskega predsedovanja Svetu EU, ter se nadaljevalo pod predsedovanjem Francije in Češke, kar se je zaključilo s splošnim pristopom decembra 2022. Sozakonodajalca sta začasni dogovor dosegla na zaključnem (petem) trialogu, ki je potekal med 6. in 8. 12. 2023.

Za usklajevanje akta smo na ministrstvu oblikovali medresorsko delovno skupino, v kateri sodelujejo vsa ključna ministrstva ter zunanji strokovnjaki. V okviru medresorske delovne skupine smo aktivno sodelovali s svojimi predlogi in komentarji, posebej smo opozorili na nekatere ključne vidike s posebnim neformalnim dokumentom, kjer smo izpostavili potrebo po ustrezni tehnično razumljivi definiciji sistema umetne inteligence, bolj jasni in podrobni klasifikaciji visoko tveganih sistemov umetne inteligence ter zagotavljanju učinkovitega pravnega sredstva za osebe, na katere vplivajo sistemi umetne inteligence. Vlada in ustrezni odbori Državnega zbora so sprejeli tudi dve formalni stališči Slovenije do akta, ob začetku usklajevanja septembra 2021 in ob koncu novembra 2023. Januarja 2024 je potekala tudi javna obravnava problematike umetne inteligence in akta o umetni inteligenci v Državnem zboru. Glede na odzive iz drugih držav so bila naša stališča slišana in so vplivala na razumevanje in zasnovo akta na ravni EU.

Direktor DG Connect, Roberto Viola, se je zahvalil vsem dosedanjim predsedstvom, ki smo obravnavala uredbo (od Portugalske do Belgije), poudaril pomen regulacije področja umetne inteligence, ter da je treba čim hitreje delati na prenosu uredbe v nacionalne zakonodaje in delu na drugih aspektih uredbe, ki terjajo obveznosti.