Skoči do osrednje vsebine

Začenjajo se dela na železniški postaji Nova Gorica

Ob vzpostavitvi popolne zapore določenih postajnih tirov na železniški postaji je danes izvajalec začel z gradbenimi deli na železniški postaji Nova Gorica.

Nadgradnja železniške postaje Nova Gorica bo obsegala nadgradnjo tirnih naprav ter gradnjo novega otočnega in bočnega perona z urejenimi nadstreški, z informacijsko (tirni prikazovalniki, LCD zaslon, stebrički za klic v sili, ozvočenje in podobno) ter urbano opremo (klopmi in koši).

Predvidena je gradnja podhoda, ki bo povezal Trg Evrope z Novo Gorico ter omogočil varen in lažji dostop potnikov do peronske infrastrukture z dvigali pod vsemi postajnimi tiri tako, da bo možen dostop z obeh strani postaje.

Prav tako je predvidena obnova postajnega poslopja, ki bo obsegala obnovo tehničnih prostorov, čakalnice, blagajne in sanitarij ter delno obnovo fasade s sanacijo obstoječega nadstreška ob peronu, skladno s pogoji, pridobljenimi s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Na vzhodni strani železniške postaje, neposredno ob predvidenem podhodu pod železniško progo, je predvidena gradnja novega parkirišča z avtobusnim postajališčem. Do parkirišča bo zgrajena nova dostopna cesta, ki se bo preko obstoječega cestnega priključka navezala na Erjavčevo cesto.

Nadgradnja bo zajemala tudi rušitev obstoječe ter gradnjo nove nakladalne rampe za avtovlake ter prenovo signalnovarnostnih, telekomunikacijskih in elektroinštalacijskih naprav.

Zaključek vseh del je predviden v mesecu januarju 2025.

Ocenjena vrednost celotne investicije znaša 61,65 milijona evrov. Za izvedbo gradbenih del pa je bila s konzorcijem podjetij Kolektor Koling d. o. o., SŽ ŽGP Ljubljana d. d., GH HOLDING d. o. o., ISKRA d. o. o. podpisana pogodba v vrednosti 50,71 milijona evrov.

Projekt je sofinanciran s povratnimi evropskimi sredstvi iz Načrta za okrevanje in odpornost v višini 43 milijonov evrov.

Na spletnem portalu Krajšamo razdalje je na voljo več informacij o projektu nadgradnje železniške postaje Nova Gorica.

Vzhodna vrtača s pogledom na postajno poslopje

Vizualizacija nadgrajenega območja železniške postaje Nova Gorica | Avtor: Direkcija za Infrastrukturo

1 / 3