Skoči do osrednje vsebine

Uredba o načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva.

Nastanitev, oskrba in obravnava mladoletnikov brez spremstva bi se morala v skladu z Uredbo o načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva začeti izvajati najpozneje 1. februarja 2024. Zaradi nedokončanih del v objektu, ki je bil izbran na podlagi javnega zbiranja ponudb za najem opremljenih nastanitvenih objektov za namen nastanitve mladoletnikov brez spremstva, pa pri izvajanju prihaja do zamika. S to uredbo se tako zamakne izvajanje nastanitev mladoletnikov brez spremstva v nastanitvenih kapacitetah Urada Vlade za oskrbo in integracijo migrantov ter njihova oskrba in obravnava najkasneje do 1. aprila 2024. V vmesnem času ostajajo mladoletniki brez spremstva nastanjeni v Dijaškem domu Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene šole Postojna.

Vir: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov