Skoči do osrednje vsebine

88. redna seja Vlade Republike Slovenije

Na današnji seji je vlada sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Spodnji Savinjski dolini z namenom celovitega zmanjšanja poplavne ogroženosti urbaniziranih območij. Potrdila je tudi sporazum o spremembah in dopolnitvah Stavkovnega sporazuma z visokošolskim sindikatom.

Prostorske ureditve za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Spodnji Savinjski dolini se načrtujejo na območju Mestne občine Celje ter občin Žalec, Prebold, Polzela, Braslovče, Šmartno ob Paki, Tabor in Vransko.
V postopku DPN se načrtujejo naslednje prostorske ureditve:

  • izgradnja suhih zadrževalnikov ob Savinji in Bolski,
  • ureditve strug in nasipov ob Savinji na območju Vrbja, ob Bolski in Perišnici v Latkovi vasi, ob Bolski na območju Kaplje vasi, Dolenje vasi, Prebolda, Lapurja in Gomilskega, ob Ložnici ter drugih potrebnih nasipov,
  • umestitev večnamenskih (mokrih) zadrževalnikov (na primer Vršca, in Gozdnica) ter preučitev povečanja kapacitet večnamenske akumulacije Žovnek) in drugih ureditev za zagotavljanje namakanja kmetijskih zemljišč,
  • izgradnja in preureditev gospodarske javne infrastrukture ter vse druge potrebne spremljajoče ureditve, povezane z načrtovanimi ureditvami, ki so potrebne za njihovo izgradnjo in delovanje.

Za DPN se v skladu z določbami 84. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) izvede celovita presoja vplivov na okolje.

Vlada je na današnji seji sklenila Sporazum o spremembah in dopolnitvah Stavkovnega sporazuma, ministra za javno upravo mag. Franca Propsa, ministra za finance Klemna Boštjančiča in ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igorja Papiča pa pooblastila za podpis omenjenega sporazuma. Ker so zaradi avgustovskih poplav nastale posledice na javnofinančnem področju, zaradi česar je prišlo do zamika prenove plačnega sistema javnih uslužbencev, je bila potrebna sprememba glede nerealiziranih II. in III. točke Stavkovnega sporazuma, sklenjenega med Vlado Republike Slovenije in Visokošolskim sindikatom, ki je bil objavljen v Uradnem listu. Osnutek Sporazuma sprememb in dopolnitev Stavkovnega sporazuma je bil med vladno pogajalsko skupino in Visokošolskim sindikatom parafiran 19. januarja letos.