Skoči do osrednje vsebine

Izdaja odločb projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2023

Danes bomo na podlagi Pravilnika o izvajanju projekta Tradicionalni slovenski zajtrk (Uradni list 128/20, 6/21, 162/21 in 115/22) odpremili 481 odločb o dodelitvi nadomestila v višini 165.284,64 evra.

Sredstva za izplačilo nadomestila se bodo izplačala vrtcem, osnovnim šolam in zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki izvajajo veljavne vzgojno-izobraževalne programe in so sodelovala pri izvedbi projekta Tradicionalnega slovenskega zajtrka v petek, 17. novembra 2023 ter so v času od 4. decembra do 20. decembra vložila zahtevek za povračilo nadomestila.

Izplačila bodo izvedena v naslednjem tednu.

Nadomestilo je namenjeno izključno za nakup živil za zajtrk, ki je pripravljen na Dan slovenske hrane. Sestavljen mora biti iz vseh naštetih proizvodov (kruh, maslo, med, mleko in jabolko ali drugo sveže ali suho sadje brez dodanega sladkorja).

Višina nadomestila znaša 0,72 evra na otroka oziroma na učenca. Za določitev višine sredstev za povračilo stroškov se upošteva število otrok in učencev, vpisanih v centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja na dan 30. september 2023.

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja