Skoči do osrednje vsebine

Evropska komisija objavila javni poziv za sofinanciranje promocije evropskih kmetijskih prizvodov

Evropska komisija je objavila poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov promocije evropskih kmetijskih proizvodov na notranjem trgu EU in v tretjih državah v višini 166,4 milijona evrov. Rok za oddajo vlog je 14. maj 2024. Za potencialne upravičence bo konec januarja v Bruslju in prek spleta organiziran informativni seminar o možnostih sofinanciranja

Sredstva iz javnega poziva bodo namenjena sofinanciranju promocijskih aktivnosti za trajnostne in visoko kakovostne kmetijske proizvode in živila iz EU. Prednostna področja promocije je Komisija začrtala v delovnem programu za leto 2024, sprejetem novembra 2023. V letošnjem javnem pozivu za zbiranje predlogov je tako poudarek na programih, namenjeni promociji kmetijskih proizvodov iz trajnostnih kmetijskih praks in ekoloških proizvodov, ozaveščanju o  shemah kakovosti EU ter spodbujanju uživanja sadja in zelenjave.

Cilj promocije kmetijskih proizvodov na evropskem notranjem trgu in trgih tretjih držav je krepitev konkurenčnosti evropskega agroživilskega sektorja. Z ukrepom informiranja in promocije se poudarjajo posebnosti kmetijske proizvodnje EU, zlasti glede kakovosti, trajnosti, varnosti, sledljivosti, pristnosti, označevanja, hranilne vrednosti, dobrobiti živali in varstva okolja.

Komisija promocijsko politiko redno usklajuje s svojimi prednostnimi nalogami, še zlasti s strategijo Od vil do vilic.

Vsi vizualni promocijski materiali, namenjeni potrošnikom v EU, morajo biti skladni s smernicami uravnotežene prehrane ciljne države EU.

V letu 2024 je za promocijo kmetijskih proizvodov na notranjem trgu EU na voljo 81,3 milijona evrov, za promocijo v tretjih državah pa 85,1 milijona evrov. Med državami in regijami izven EU, ki imajo velik potencial rasti, so Kitajska, Japonska, Južna Koreja, Singapur in Severna Amerika. Tudi Združeno kraljestvo ostaja eden glavnih izvoznih trgov za evropske kmetijske proizvode.

Na javni poziv se lahko prijavijo reprezentativne organizacije za posamezni sektor oziroma več sektorjev na ravni države članice ali EU, skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev in združenja organizacij proizvajalcev. Tako imenovane enostavne programe promocije predlaga ena ali več organizacij iz ene države članice, multiprograme pa organizacije iz vsaj dveh držav članic.

Pri enostavnih programih promocije je stopnja sofinanciranja na notranjem trgu 70 odstotkov upravičenih stroškov, na tretjih trgih pa 80 odstotkov. Pri multiprogramih se sofinancira 80 odstotkov upravičenih stroškov ne glede na ciljni trg.

Potencialni upravičenci lahko vlogo oddajo od 18. januarja do 14. maja 2024 prek portala Evropske komisije Funding and Tender opportunities. Komisija bo ocenila predloge in jeseni objavila rezultate javnega poziva.

Evropska izvajalska agencija za raziskave (angleško The European Research Executive Agency - REA) ponuja številna orodja, s katerimi lahko vlagatelji uspešno predložijo svoje predloge.

Potencialni upravičenci se lahko udeležijo tudi dvodnevnega informativnega seminarja, ki ga bo Evropska komisija organizirala 31. januarja in 1. februarja 2024. Na seminarju bodo predstavniki Evropske komisije, zunanji strokovnjaki in koordinatorji projektov predstavili prednostne naloge delovnega programa promocijske politike EU za leto 2024, različne sklope javnega poziva, merila za oddajo in upravičenost ter pravila glede nadaljevanja programov. Predstavljene bodo uspešne kampanje promocije, udeleženci pa bodo lahko iskali tudi partnerske organizacije iz drugih držav. Seminar bo potekal v živo v Bruslju in preko spleta. Zainteresirani se lahko prijavijo na spletni strani agencije REA.

Trenutno se izvaja pet triletnih programov iz Slovenije, in sicer za promocijo bučnega olja, medu, kranjske klobase, integralno pridelane zelenjave ter prekmurske šunke in prekmurske gibanice. Zemljevid vseh programov promocije je objavljen na spletnem mestu Agencije REA.