Skoči do osrednje vsebine

176. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je danes odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu.

Med drugim bo Ministrstvo za finance razporedilo sredstva splošne proračunske rezervacije Upravi za zaščito in reševanje v višini 4.000.000,00 evrov. Pravice porabe v višini 4.000.000,00 evrov se razporedijo za predvidena izplačila v januarju 2024 oziroma po potrditvi prejetih zahtevkov.

Ministrstvo za finance bo razporedilo sredstva splošne proračunske rezervacije na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v višini 1.970.378,76 evra. Sredstva na podlagi prejetih zahtevkov v višini 1.967.852,25 evra so namenjena izplačilu izredne denarne pomoči kot solidarnostne pomoči osebam in družinam, ki so jih prizadele poplave in zemeljski plazovi avgusta 2023.

Ministrstvo za finance bo razporedilo sredstva splošne proračunske rezervacije na Ministrstvo za solidarno prihodnost v višini 5.746,60 evra za izplačilo solidarnostne pomoči, ki jo izvajalci, ki v javni mreži opravljajo institucionalno varstvo in storitev pomoči družini na domu v skladu s predpisi s področja socialnega varstva, izplačajo zaposlenim, ki so utrpeli posledice poplave in plazov v skladu z 84. členom Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP).

Ministrstvo za finance bo razporedilo sredstva splošne proračunske rezervacije na Ministrstvo za solidarno prihodnost v višini 747,54 evra za izplačilo izvajalcem storitev institucionalnega varstva, ki izvajajo krizne namestitve, namenjene osebam, starejšim od 65 let, in odraslim osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, ki se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati same in jim zaradi posledic poplav in plazov ni mogoče zagotoviti oskrbe izven institucionalnega varstva na podlagi 56. člena ZIUOPZP, ki dodatno določa, da se prevoz v ali iz krizne namestitve zagotovi z nenujnim reševalnim prevozom osebe.

Ministrstvo za finance bo razporedilo sredstva splošne proračunske rezervacije na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v višini 210.230,00 evrov za povračila izplačanih plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav in plazov pri delodajalcu.

Ministrstvo za finance bo razporedilo sredstva splošne proračunske rezervacije Državnemu zboru v višini 462.559,23 evra na postavko Strokovna pomoč poslancem. Zakon o državnem zboru določa, da sredstva, ki jih poslanska skupina ni porabila v preteklem letu, lahko porabi v tekočem letu tako, da se neporabljena sredstva prenesejo v proračun Državnega zbora za tekoče leto, ter tudi, da se za obseg prenesenih sredstev poveča obseg sredstev v finančnem načrtu Državnega zbora za dodatno strokovno in administrativno pomoč.

Vir: Ministrstvo za finance