Skoči do osrednje vsebine

Sprememba Javnega poziva v okviru Načrta za okrevanje in odpornost

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) načrtuje spremembo Javnega poziva za (so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev. Šifra ukrepa: C3.K8.IC.

ARIS načrtuje spremembo Javnega poziva za(so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev (javni poziv), ki ga izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) v vlogi izvajalca ukrepa.

Sprememba javnega poziva sledi uveljavitvi Pravilnika o določitvi posebnih projektov nacionalnega značaja in sistemskega okvirja za določitev plač raziskovalcev, na podlagi katerega lahko javne raziskovalne organizacije z internim aktom natančneje določijo postopek določitev plač raziskovalcev.

Z načrtovanimi spremembami javnega poziva želi ARIS javni poziv narediti še primernejši za podoktorske raziskovalke in raziskovalce in še v večji meri krepiti njihovo mednarodno mobilnost ter reintegracijo v javne raziskovalne organizacije v Sloveniji.

Kljub načrtovanim spremembam se roka za oddajo prijav na javni poziv ne bosta spremenila in veljata do porabe razpoložljivih sredstev iz Sklada NOO oziroma je prijava na Sklop A mogoča do vključno 30. junija 2024 in na Sklop B do vključno 31. oktobra 2025.

Več informacij o spremembi javnega poziva je objavljenih na uradni spletni strani ARIS.