Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim sprejela mnenje o predlogu pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov in stališče o predlogu uredbe EU o vzpostavitvi instrumenta za reforme in rast za Zahodni Balkan.

Vlada sprejela mnenje o predlogu pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov

Na današnji seji odbora za gospodarstvo je Vlada Republike Slovenije sprejela mnenje o predlogu pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 66/23), Uredbe o spremembah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 120/23) in Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 66/23 in 120/23) ter ga poslala Ustavnemu sodišču Republike Slovenije.

Vlada je od Ustavnega sodišča Republike Slovenije prejela Pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, Uredbe o spremembi Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov in Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (v nadaljnjem besedilu: izpodbijana uredba). Pobudo sta vložili družbi MOL SLOVENIJA, trgovsko podjetje d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 6, Murska Sobota in MOL & Ina, trgovina z nafto in naftnimi derivati d.o.o., Ulica 15. maja 19, Koper (za obe skupaj v nadaljnjem besedilu: pobudnici).

Pobudnici predlagata Ustavnemu sodišču, da ugotovi neustavnost in nezakonitost izpodbijanih uredb ter jih razveljavi.

Vlada meni, da pobudnici v pobudi nista izkazali, da sta pred vložitvijo pobude poskusili zavarovati svoje ustavne pravice v sodnem postopku pred rednimi sodišči skladno z ustaljeno prakso Ustavnega sodišča. Zato vlada meni, da niso izpolnjene procesne predpostavke za obravnavo predmetne pobude, in primarno predlaga Ustavnemu sodišču, da pobudo pobudnic zavrže. Podredno pa predlaga, da Ustavno sodišče pobudo kot neutemeljeno zavrne in ugotovi, da izpodbijane uredbe niso v neskladju z 2., 120., 33. in 74. členom Ustave in Zakonom o kontroli cen.

Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Stališče Slovenije o predlogu uredbe EU o vzpostavitvi instrumenta za reforme in rast za Zahodni Balkan

Na odboru vlade za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije sprejela stališče Slovenije o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za reforme in rast za Zahodni Balkan.

V stališču je med drugim navedeno, da Slovenija podpira dodatno finančno podporo za države Zahodnega Balkana v okviru instrumenta za reforme in rast za Zahodni Balkan. S tem EU sporoča, da je zavezana pospešitvi širitvene politike in hkrati spodbuja države Zahodnega Balkana, da izvedejo potrebne reforme in zmanjšajo socialno-ekonomski razkorak z EU.

Slovenija si prizadeva za sprejem predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za reforme in rast za Zahodni Balkan še v tekočem mandatu Evropskega parlamenta, kar bo omogočilo začetek izvajanja uredbe že v letu 2024.
Predlagani instrument je osrednji del načrta za rast, ki ga je za Zahodni Balkan pripravila Evropska komisija.

Vir: Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve