Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo v zvezi z javnim razpisom za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje NVO

Javni razpis za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij (NVO) na tem področju je bil pripravljen z namenom podpore projektov in programov nevladnih organizacij, ki ozaveščajo in usposabljajo ljudi na področju aktivnega državljanstva in spodbujajo k udeležbi v demokratičnih procesih.

Namen razpisa je bila spodbuda za kakovostnejše delo nevladnih organizacij, tudi s krepitvijo kompetenc zaposlenih in prostovoljcev v nevladnih organizacijah na področju zagovorništva. 

Zaradi poteka postopkov notranjega in zunanjega nadzora, ki predvidoma ne bodo zaključeni v kratkem času, se je minister za javno upravo s sklepom odločil, da se razpis v celoti razveljavi.

Nerazporejena sredstva bodo ostala namenjena razvoju nevladnih organizacij, saj bomo tvorno nadaljevali s krepitvijo podpore projektov in programov nevladnih organizacij tudi v prihodnje.

Ko bodo znani izsledki notranje revizije, bomo z njimi seznanili javnost.

Ob tem dodajamo, da je sofinanciranje razvoja nevladnih organizacij iz Sklada za razvoj nevladnih organizacij poslanstvo in zaveza Ministrstva za javno upravo. Kot izhaja iz 28. člena Zakona o nevladnih organizacijah, ministrstvo preko javnih razpisov najmanj enkrat letno izbere prejemnike sredstev sklada. Nerazporejena sredstva, kot omenjeno, ostajajo namenjena razvoju nevladnih organizacij, ministrstvo pa bo pripravilo tudi program porabe sredstev sklada.

Zavedamo se, da nevladne organizacije in prostovoljstvo za uspešno delo in razvoj potrebujejo ustrezno sistemsko podporo, saj so tako nevladne organizacije kot prostovoljke in prostovoljci pomemben del naše družbe, ki  izboljšujejo kakovost življenja v okolju, kjer delujejo.