Skoči do osrednje vsebine

Obiskali so nas študenti Fakultete za družbene vede

V okviru študijskih obiskov smo gostili študente 2. letnika obramboslovja na Fakulteti za družbene vede in jim predstavili področja dela ministrstva, policije in Inšpektorata za notranje zadeve.

Študentom je delovna področja ministrstva, organizacijsko strukturo ter naloge in izzive predstavil minister Boštjan Poklukar. Povedal je, da je Ministrstvo za notranje zadeve del sistema nacionalne varnosti, ki skrbi za varnost prebivalcev Slovenije. Izpostavil je sodobne varnostne izzive, s katerimi se najpogosteje srečujemo, in sicer organiziran kriminal, terorizem in ekstremno nasilje, radikalizem, kibernetski napadi, nezakonite migracije, hibridni napadi, naravne in industrijske nesreče. Kot podlago za uspešno preprečevanje in obravnavo tovrstnih dogodkov smo na ministrstvu sprejeli strateške dokumente in resolucije. Minister je v nadaljevanju predstavil ključne prednostne naloge ministrstva in povedal, da za uspešno delo policiji zagotavljamo sodobno opremo in izboljšujemo delovne pogoje.

Delovna področja policije je študentom predstavil namestnik generalnega direktorja policije mag. Robert Ferenc. Povedal je, da je Slovenija kljub situaciji v regiji in svetu varna država, vendar se mora policija vseskozi prilagajati na sodobne varnostne izzive in grožnje. Kot del sistema nacionalne varnosti veliko sodeluje tudi s Slovensko vojsko.

Pred zaključkom obiska je inšpektor višji svetnik Matija Remec predstavil tudi delo Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve, katerega delovno področje je zelo široko, ter sodelovanje z drugimi inšpektorati, s katerimi pogosto opravljajo skupne nadzore.