Skoči do osrednje vsebine

173. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je sprejela Mnenje o pobudi ter dopolnitvi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 13. člena Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Uradni list (UL) št. 66/23) in 13. člena Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (UL št. 66/23 in 120/23) oziroma 1. člena Uredbe o spremembah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (UL št. 120/23).

Vlada je od Ustavnega sodišča Republike Slovenije prejela Pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti 13. člena Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, 13. člena Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov oz. 1. člena Uredbe o spremembah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (uredba) in dopolnitev pobude, ki jo je vložila družba Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana (pobudnik).

Pobudnik predlaga odpravo izpodbijanih uredb, ker da so mu na njihovi podlagi nastale škodljive posledice, saj mu zaradi nivoja cen nastaja materialna škoda, onemogočeno pa mu je tudi normalno rentabilno poslovanje, kar posledično vpliva na poslovne rezultate.

Vlada meni, da je predlog pobudnika za odpravo uredb nedopusten in primarno predlaga Ustavnemu sodišču, da predlog zaradi neizpolnjevanja procesnih predpostavk za vsebinsko obravnavo zavrže. Podredno pa vlada predlaga Ustavnemu sodišču zavrnitev predloga za odpravo uredb, ker bi z odpravo predpisov lahko nastale večje, težko popravljive škodljive posledice za slovensko družbo.

Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo