Skoči do osrednje vsebine

Rezultati skupnega razpisa za zbiranje raziskovalnih predlogov ForestValue2 2023

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) je v okviru predvidenih nacionalnih sredstev za javni transnacionalni razpis ForestValue2, ki pokriva področje gozdno-lesne vrednostne verige, razpisalo sredstva za izvedbo slovenskega dela, v višini do največ 900.000 evrov.

Razpis, namenjen podpori tri letnih transnacionalnih raziskovalnih projektov, je sofinancirala Evropska komisija in obravnava dve temi:

  • Odporni trajnostni gozdarski sistemi in gospodarjenje z njimi
  • Trajnostni sistemi gradnje lesa

Neodvisni mednarodni odbor razpisa je prejel in ocenil skupno 21 predlogov. Na podlagi izbirnega postopka na transnacionalni ravni je mednarodni odbor razpisa ForestValue2 v sofinanciranje predlagal štiri projekte, sestavljen iz vseh organizacij za financiranje, ki so sodelovale na razpisu, kar je skupaj preseglo 4 milijone evrov (vključno s sredstvi Evropske komisije).

Za sofinanciranje med leti 2025-2027 so v izbranih konzorcijih prisotni tudi trije slovenski projekti, s štirimi slovenskimi partnerji.

I. Angleški naslov projekta in akronim: InCREased Service life of innovative TIMber Building systems - CRESTIMB
Naslov projekta: Povečana življenjska doba inovativnih lesenih gradbenih sistemov
Prijavitelj 1.: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana
Slovenski partner bo na projektu upravičen do finančnih sredstev v višini 277.675 evrov.

II. Angleški naslov projekta in akronim: Framework for smart condition reassessment of Reclaimed Timber to eXtend the service life of long-lived wood products using non-destructive testing and automated data postprocessing - TiREX
Naslov projekta: Okvir za pametno ponovno oceno stanja predelanega lesa za podaljšanje življenjske dobe dolgoživih lesenih izdelkov z uporabo neporušitvenega testiranja in avtomatizirane naknadne obdelave podatkov
Prijavitelj: Zavod za gradbeništvo, Ljubljana (ZAG)
Slovenski partner bo na projektu upravičen do finančnih sredstev v višini 300.000 evrov.

III. Angleški naslov projekta in akronim: Innovative spatial FORest PLANning for supporting resilient multifunctional forest management - IFORPLAN
Naslov projekta: Inovativno prostorsko načrtovanje gozdov za podporo prožnemu večnamenskemu gospodarjenju z gozdovi
Prijavitelj: Univerza v Ljubljani, Biotehinška fakulteta, Ljubljana
Slovenski partner bo na projektu upravičen do finančnih sredstev v višini 300.000 evrov.

Skupna višina slovenskega dela v okviru izbranih projektov znaša 877.675 evrov.

Več informacij spremljajte na spletni strani ForestValue » ForestValue2 (v angleščini).

Uvodni sestanek

Uvodni sestanek projektov, ki jih financira ForestValue2, bo predvidoma v mesecu septembru 2024 organiziran v Nemčiji. Povezava za registracijo bo kmalu objavljena na spletni strani ForestValue2.