Skoči do osrednje vsebine

Načrt usposabljanj na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2024

Načrt usposabljanj obsega programe za pripadnike civilne zaščite, gasilstvo, zaposleni v sistemu zaščite, reševanja in pomoči, drugih ciljnih skupin ter mednarodne programe.

Načrt usposabljanj je objavljen na podstrani Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje Ig, na voljo pa je tudi na spodnji povezavi.