Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Šefic obiskal Občino Trzin

Državni sekretar in vodja Službe Vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic, vodja Državne tehnične pisarne Blaž Dolinšek in predstavnik Direkcije za vode so se danes srečali z županom Občine Trzin Petrom Ložarjem in njegovo ekipo.

Katastrofalne poplave, ki so v začetku avgusta prizadele Slovenijo, niso prizanesle niti Občini Trzin. Današnji delovni obisk je bil namenjen pogovoru o izzivih in potrebah občine in prebivalcev prizadetega območja ter nadaljnjih ukrepih za pomoč.

V prvem delu so prisotni pozornost namenili protipoplavni zaščiti in ukrepom, ki se načrtujejo v prihajajočem obdobju. "Dejstvo je, da je Občina Trzin v marsičem odvisna od aktivnosti, ki bodo potekale v občinah gorvodno," je opozoril državni sekretar Šefic in dodal, da po informacijah Direkcije za vodo predvidene aktivnosti potekajo skladno z dogovori. Župana in sodelavce je seznanil z dogovorom s pristojnim ministrstvom, da se v naslednjih tednih pripravijo ustrezni predlogi aktivnosti na posameznih vodotokih po izvedbi nujnih interventnih ukrepov, ki se bodo predvidoma v naslednjem mesecu predstavili županom. Na tej podlagi bodo izdelani projekti in nato izvedene vse ostale aktivnosti, saj je porečja treba sanirati celovito.

Drugi del srečanja je bil namenjen pogovoru o različnih oblikah pomoči države fizičnim osebam, postopkih in načinu določitve končne pomoči. Ocenjeno je bilo, da je bil pristop Vlade s predplačili fizičnim osebam pravilen, vendar bi vsi prizadeti potrebovali dodatne konkretne informacije o nadaljnjem postopku. Zato bo služba v sodelovanju s pristojnim ministrstvom poskrbela za objavo celovite informacije, iz katere bo razvidno, kdaj oziroma v kakšnem času ter po kakšnem postopku lahko pridejo do pomoči in na kaj morajo biti posebej pozorni. Državni sekretar je poudaril pomen odprte komunikacije in posredovanje informacij zainteresiranim občankam in občanom.

Župan Peter Ložar je po srečanju izrazil zadovoljstvo: "Večino vprašanj in dilem, ki smo jih imeli, smo danes rešili oziroma ugotovili, kakšne so časovnice."