Skoči do osrednje vsebine

171. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je sprejela mnenje o predlogu za začasno zadržanje izvrševanja Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov ali vsaj njenega 16. člena oziroma Uredbe o spremembah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov in imenovala Gregorja Meterca za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za gozdarstvo in lovstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Mnenje vlade o predlogu za začasno zadržanje izvrševanja Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov ali vsaj njenega 16. člena oziroma Uredbe o spremembah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov

Vlada je sprejela sklep, da sprejme Mnenje Vlade Republike Slovenije o predlogu za začasno zadržanje izvrševanja Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 66/23 in 120/23) ali vsaj njenega 16. člena oziroma Uredbe o spremembah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 120/23) in ga pošlje Ustavnemu sodišču Republike Slovenije.

Pobudnici MOL Slovenija, trgovsko podjetje, d. o. o. in MOL & Ina, trgovina z nafto in naftnimi derivati, d. o. o. predlagata Ustavnemu sodišču Republike Slovenije, da zadrži izvrševanje izpodbijanih uredb, ker je vlada s sprejetjem izpodbijanih uredb presegla svoja ustavna in zakonska pooblastila, kar pomeni neposredno in neizogibno škodo za prodajalce naftnih derivatov, med njimi tudi pobudnic. Pobudnici prav tako navajata, da lahko izguba pri poslovanju, ki nastaja pobudnicam, privede do tega, da ne bodo več sposobni zagotavljati potreb po naftnih derivatih v Sloveniji, v končni posledici pa lahko privede do insolventnosti prodajalcev naftnih derivatov.

Vlada meni, da sta pobuda in posledično predlog za začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih uredb nedopustna in zato primarno predlaga Ustavnemu sodišču, da pobudo in predlog za začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih uredb zavrže. Podredno pa Ustavnemu sodišču predlaga, da predlog pobudnic za začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih uredb zavrne, saj pobudnici nista izkazali, da bi jima lahko zaradi izvrševanja izpodbijanih določb nastale težko popravljive škodljive posledice oziroma da bi z nezadržanjem izpodbijanih uredb nastale večje težko popravljive škodljive posledice kot z zadržanjem.

Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Imenovanje vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za gozdarstvo in lovstvo

Vlada je izdala odločbo o imenovanju Gregorja Meterca za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za gozdarstvo in lovstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer od 6. januarja 2024 do imenovanja novega generalnega direktorja Direktorata za gozdarstvo in lovstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 5. julija 2024.

Dosedanji generalni direktor Tomaž Hrovat bo s 5. januarjem 2024 na podlagi predloga za sporazumno prekinitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas razrešen s položaja generalnega direktorja Direktorata za gozdarstvo in lovstvo. Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje. Minister za obrambo v funkciji ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Marjan Šarec je sprožil natečajni postopek za položaj generalnega direktorja Direktorata za gozdarstvo in lovstvo in predlaga vladi, da za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za gozdarstvo in lovstvo s 6. januarjem 2024 imenuje Gregorja Meterca, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po predhodno izvedenem javnem natečaju, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 5. julija 2024.

Gregor Meterc je po izobrazbi univerzitetni diplomirani gozdar z delovnimi izkušnjami v gospodarstvu, javnem sektorju in državni upravi. Ima tudi ustrezne vodstvene delovne izkušnje, saj je štiri leta vodil Sektor za gozdarstvo v Direktoratu za gozdarstvo in lovstvo. Trenutno je na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sekretar v Kabinetu ministra, zadolžen za področje gozdarstva. Je avtor več znanstvenih in strokovnih člankov na področju gozdarstva.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano