Skoči do osrednje vsebine

168. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je sprejela Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za ogrevanje ter za potrebe kopališč in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termo mineralna voda, za leto 2024. V veljavni Načrt razvojnih programov 2023-2026 je vlada uvrstila projekt »Nakup poslovnih prostorov v Ljubljani za potrebe pravosodnih organov«.

Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termo mineralna voda, za leto 2024

Vlada je sprejela Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termo mineralna voda, za leto 2024, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Določitev faktorja (D) je potrebna zaradi izračuna višine plačila za koncesijo, ki se izračuna za posamezno leto. Faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termo mineralna voda, za leto 2024 znaša 0,32. Sredstva iz naslova plačane koncesnine pripadajo skladu za vode.

Vir: Ministrstvo za naravne vire in prostor

Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za potrebe kopališč in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termo mineralna voda, za leto 2024

Vlada je sprejela Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za potrebe kopališč in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termo mineralna voda, za leto 2024.

Določitev faktorja (D) je potrebna zaradi izračuna višine plačila za koncesijo, ki se izračuna za posamezno leto. Faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za potrebe kopališč in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termo mineralna voda, za leto 2024 znaša 0,4. Sredstva iz naslova plačane koncesnine pripadajo Skladu za vode.

Vir: Ministrstvo za naravne vire in prostor

Nakup poslovnih prostorov za potrebe pravosodnih organov

Vlada je v veljavni Načrt razvojnih programov 2023-2026 uvrstila projekt »Nakup poslovnih prostorov v Ljubljani za potrebe pravosodnih organov«.

Predmet projekta je nakup stavbe na Litijski cesti 51, v Ljubljani - za rešitev prostorske problematike Upravnega, Delovnega in socialnega ter Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani. Celotna vrednost projekta je 7.703.074,00 evrov in se bo financiral iz sredstev državnega proračuna za leto 2023.

Z nakupom novih prostorov bo Republika Slovenija oziroma Ministrstvo za pravosodje pridobilo lastne poslovne prostore za potrebe Upravnega, Delovnega in socialnega ter Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, v skupni velikosti 5.126,90 m2.

Na tak način se zagotavljajo zakonsko ustrezni in prostorsko zadostni lastni prostori, ki omogočajo ustrezne delovne pogoje, racionalnost rabe, dostopnost za vse uporabnike (funkcionalno ovirane), energetsko učinkovitost ter racionalnost stroškov vzdrževanja in obratovanja poslovnih prostorov ter koncentracija centraliziranih organov.

Z nakupom sledimo cilju, da pravosodni organi poslujejo v nepremičninah, ki so v celoti v lasti Republike Slovenije in zagotavlja nemoteno in neodvisno poslovanje pravosodnih organov.

Vir: Ministrstvo za pravosodje