Skoči do osrednje vsebine

Za varne praznike brez nevarnega pokanja

Naj vam veselja prazničnih dni ne uničijo poškodbe zaradi pirotehnike. Zakonodaja fizičnim osebam dovoljuje uporabo le nekaterih pirotehničnih izdelkov. Petarde pa so prepovedane!

Prodaja, posest in uporaba vseh vrst petard (dvojne, bliskovne, poskakujoče), ki so po mnenju javnosti najbolj moteče za ljudi in živali, so za fizične osebe prepovedane. Tudi sicer težave in poškodbe povzročajo prav ti pirotehnični izdelki, ki so pri nas prepovedani, dostopni pa so v tujini. Zadnjih nekaj let namreč opažamo, da državljani na tujih spletnih straneh kupujejo ravno tiste pirotehnične izdelke, ki so pri nas prepovedani.

V Sloveniji prodajo in uporabo pirotehničnih izdelkov ureja Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih. Pirotehnične izdelke razvršča v kategorije glede na vrsto uporabe, namen, raven nevarnosti in raven hrupa, ki ga pirotehnični izdelek povzroča:

  • F1, F2, F3, F4 (ognjemetni izdelki),
  • T1 in T2 (pirotehnični izdelki za odrska prizorišča),
  • P1 in P2 (drugi pirotehnični izdelki).

Kateri pirotehnični izdelki so dovoljeni?

Fizične osebe lahko kupujejo in uporabljajo le pirotehnične izdelke kategorije F1, F2, T1, P1, fontane, baterije in kombinacije iz kategorije F3. Vse ostale izdelke iz kategorije F3 ter kategorij F4, T2 in P2 pa lahko kupujejo, posedujejo ali uporabljajo le pravne osebe ali podjetniki, ki imajo ustrezno dovoljenje za promet s pirotehničnimi izdelki.

Pirotehnične izdelke kategorije F1 lahko kupujejo in uporabljajo osebe, ki so starejše od 14 let, izdelke iz kategorije F2 osebe, ki so starejše od 16 let, ter izdelke kategorije T1, P1 in le določene izdelke iz kategorije F3 pa osebe, ki so starejše od 18 let. Uporaba izdelkov kategorije F1 in F2 je osebam, mlajšim od 14 oziroma 16 let, dovoljena le če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok (na primer pokajoče vžigalice, pokajoči trak, božične pokalice, pasje bombice, pokajoči konfeti) je prepovedana v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve.

Pirotehnične izdelke smemo uporabljati samo v skladu z navodili proizvajalca. Zaradi varnosti je posamezniku prepovedana:

  • predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja učinka in posest takih izdelkov,
  • uporaba pirotehničnih izdelkov v drugih predmetih,
  • lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ali zmesi in posest takih izdelkov,
  • preprodaja pirotehničnih izdelkov.

Kdaj pirotehniko lahko uporabljamo?

Prostorsko in časovno sta omejeni prodaja in uporaba le ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok. Njihova prodaja je dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena od 26. decembra do vključno 1. januarja.

Vsi ostali izdelki se lahko prodajajo in uporabljajo vse leto.

Nadzor nad pirotehničnimi izdelki

Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve opravlja nadzor nad pirotehničnimi izdelki. Glavni zavezanci na tem področju so podjetja, ki se ukvarjajo s trgovino na debelo s pirotehničnimi izdelki in zalagajo vse registrirane trgovine oziroma trgovce na drobno. Inšpektorat je okviru projekta Evropske unije PROSAFE (angleško – PROduct SAfety Forum of Europe) letos že opravil vzorčenje in vzorce poslal v referenčni laboratorij, v katerem preverjajo skladnost teh izdelkov s predpisanimi standardi.

Tudi letos decembra inšpektorat opravlja poostren nadzor trgovin, ki prodajajo pirotehnične izdelke. Najpogostejše in bistvene nepravilnosti, ki jih inšpektorji ugotavljajo, so povezane predvsem s prodajo in skladiščenjem pirotehničnih izdelkov.

Na spletni strani policije je objavljen poziv k previdni in odgovorni uporabi pirotehnike.