Skoči do osrednje vsebine

Praktične smernice za ocenjevanje tveganj telesnih obremenitev po Metodah ključnih kazalnikov

V skladu 6. členom Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen, objavljamo Praktične smernice za ocenjevanje tveganj telesnih obremenitev po Metodah ključnih kazalnikov (praktične smernice), ki so namenjene boljšemu razumevanju in lažji ter pravilni uporabi Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen.

Praktične smernice za ocenjevanje tveganj telesnih obremenitev po Metodah ključnih kazalnikov (MKK), ki jih je razvil nemški Zvezni inštitut za varnost in zdravje pri delu, je v celoti povzela in prilagodila zakonodaji s področja varnosti pri delu Republike Slovenije Zbornica varnosti in zdravja pri delu.

Praktične smernice za ocenjevanje tveganj telesnih obremenitev