Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za sodelovanje uradov za delo, centrov za socialno delo in drugih deležnikov

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za operacijo »Krepitev sodelovanja uradov za delo, centrov za socialno delo in drugih deležnikov pri integraciji dolgotrajno brezposelnih oseb na trg dela«.

Namen operacije je uspešno in bolj učinkovito razreševanje kompleksnih okoliščin ali ovir oseb iz ciljne skupine ob vstopu na trg dela. Cilj operacije je vzpostavitev sistemskega povezovanja Centrov za socialno delo (CSD), Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) in drugih relevantnih deležnikov (zdravstvo, nevladne organizacije) na način, da se bodo integrirane obravnave lahko začele izvajati po novem, ustreznem in bolj učinkovitem protokolu, ki bo nudil osebam iz ciljne skupine celovito in kvalitetno prilagojeno obravnavo pri razreševanju kompleksnih okoliščin ali ovir ob vstopu na trg dela.

Med ZRSZ, CSD in drugimi relevantnimi deležniki se bo vzpostavilo sistemsko in usklajeno delo pri zagotavljanju pravočasnih, koordiniranih integriranih storitev, pripravili se bodo predlogi za uvedbo določenih sprememb zakonodaje - Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) in Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre), uvedel se bo nov protokol delovanja za integrirano obravnavo skupnih uporabnikov na enem mestu. Izvedlo se bo usposabljanje strokovnih delavcev obeh institucij za izvajanje teh integriranih storitev. Pilotno izvajanje integrirane medinstitucionalne obravnave bo izvedeno na Območnih službah v Mariboru in Ljubljani.

Operacija se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, pri čemer zasleduje specifični cilj »Posodabljanje institucij in služb trga dela za oceno in predvidevanje potreb po veščinah ter zagotavljanje pravočasne in prilagojene pomoči in podpore pri usklajevanju ponudbe in povpraševanja na trgu dela, prehodih in mobilnosti«.

Za projekt v skupni vrednosti 1.200.000 evrov bo Evropski socialni sklad plus prispeval dobrih 770.000 evrov, natančneje 771.599,99 evrov.