Skoči do osrednje vsebine

Praznična poslanica ministra za notranje zadeve

Objavljamo poslanico ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja ob božično-novoletnih praznikih.

Spoštovani,

mesec december, v katerega smo pogumno zakorakali, s sabo nosi toplino druženja in radost praznovanja. Po drugi strani pa zadnji mesec v letu simbolno predstavlja zaključek obdobja. Prav zato se v tem času pogosto ozremo nazaj in obudimo spomine na trenutke in dejanja, ki so zaznamovala preteklo leto in oblikovala delo našega resorja.

Leto 2023 je že z januarjem prineslo nove izzive. Po širitvi schengenskega prostora so policistke in policisti ob meji s Hrvaško začeli izvajati izravnalne ukrepe v notranjosti države in na obmejnem pasu. Konec septembra so na nekaterih najbolj kritičnih delih meje svoje delo še dodatno okrepili z intenzivnejšim nadzorom in varovanjem. Reševanje tovrstnih problemov pa je od nas zahtevalo širok pristop, ki ni bil omejen zgolj na državne meje. Zato smo tako na ministrstvu kot tudi na policiji letos pristopili k številnim oblikam sodelovanja na mednarodnih ravneh. Zaradi povečane stopnje ogroženosti zaradi terorizma pa smo konec oktobra uvedli začasni ponovni nadzor na notranji meji s Hrvaško in Madžarsko, s čimer želimo zagotoviti visoko stopnjo varnosti vsem prebivalcem. Tudi ta ukrep so v policiji izpeljali hitro in se učinkovito prilagodili na nove razmere in okoliščine, za kar se jim iskreno zahvaljujem.

Migracijska vprašanja že vrsto let zaposlujejo ne samo posamezne države članice Evropske unije, ampak praktično cel svet. Zato smo si kot eno prednostnih nalog Ministrstva za notranje zadeve in Vlade Republike Slovenije postavili upravljanje migracij. Tako skupaj z ostalimi resorji in civilno družbo pripravljamo novo migracijsko strategijo za odprto, vključujočo in demokratično družbo, ob spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter zagotavljanju varnosti. Pohvalimo pa se lahko, da je integracijska strategija, ki temelji na osnovnih načelih integracijske politike in omogoča vključevanje vseh družbenih podsistemov v družbo kot celoto, že uzrla luč sveta. Državni zbor je tudi sprejel nujno novelo Zakona o tujcih, s katero smo odpravili nekatere administrativne ovire in omogočili hitrejše vodenje postopkov izdaje in vročanja dovoljenj za prebivanje in potrdil o prijavi.

Iztekajoče se leto so zaznamovale predvsem obsežni avgustovski poplave in plazovi, ki so se nedvomno dotaknili prav vsakega izmed nas. Poplave, ki so zajele pretežen del Slovenije, so razkrile surovo moč narave, krhkost posameznika in neizmerno solidarnost skupnosti. Angažiranost našega resorja, še zlasti pa celotne slovenske policije, se je kazala v nalogah, ki smo jih opravljali v najbolj kritičnih trenutkih in na najbolj ogroženih območjih. S tem smo prebivalkam in prebivalcem zagotavljali splošno varnost, zaščito in jim nudili oporo. To je policija dosegla z izvajanjem nujnih evakuacij, nudenjem helikopterske pomoči, spremljanjem konvojev mednarodne pomoči, nudenjem podpore drugim interventnim službam in navsezadnje s toplimi besedami ter sočutnostjo.

Kasneje smo na ministrstvu skupaj s policijo, inšpektoratom za notranje zadeve, reprezentativnima sindikatoma in stanovskimi združenji izpeljali humanitarni projekt Dam Za Dom, namenjen finančni pomoči v poplavah oškodovanim sodelavkam in sodelavcem. Skozi uspešno zaključen projekt se je odrazila dobrosrčnost vseh zaposlenih. Vsem vpletenim in vsem, ki so po lastnih zmožnostih pomagali, se še enkrat iskreno zahvaljujem.

Na ministrstvu se lahko pohvalimo tudi z odličnim delom na področju upravnih notranjih zadev, kjer upravljajo s kompleksnim informacijskim sistemom, katerega del je tudi 16 državotvornih registrov. Ti registri in evidence so uradni vir podatkov o slovenskih državljanih in tujcih, ki na območju Slovenije uveljavljajo svoje pravice ali dolžnosti. Zato je zelo pomembno, da delujejo nemoteno. Uslužbenci Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve pa so se razveselili novih delovnih prostorov, ki jim bodo omogočali še bolj učinkovito in uspešno delo v prihodnje.

Leto 2023 je bilo nedvomno polno izzivov in preizkušenj, a tudi uspehov in lepih trenutkov, v katerih smo pokazali pripravljenost za reševanje najzahtevnejših nalog, profesionalnost in tudi neizmerno solidarnost. Vsak posameznik in vsi skupaj smo nesebično sodelovali pri nalogah, ki niso bile vedno enostavne ali samoumevne. Kljub temu so bila naša dejanja ključna pri zagotavljanju varnosti državljank in državljanov ter nemotenemu delovanju našega resorja. S tem smo v letošnjem letu pokazali, da sistem notranje varnosti deluje učinkovito in da resor notranjih zadev resnično nikoli ne počiva.

Spoštovani prebivalke in prebivalci,

naj bo tudi leto 2024 uspešno in varno, vsi prihodnji izzivi pa priložnost za nove izkušnje in znanja. Želim vam vesele praznike in srečno novo leto!

Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve