Skoči do osrednje vsebine

Inspiring ERA! - nov EU projekt za podporo izvajanju politike Evropskega raziskovalnega prostora

Inspiring ERA! je nov mednarodni projekt v okviru programa Obzorje Evropa, ki bo podpiral in spodbujal uspešno izvajanje Pakta za raziskave in inovacije, preko triletnih Načrtov politik Evropskega raziskovalnega prostora (angleško European Research Area - ERA) in njegovih ERA ukrepov.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) oz. kolegi Direktorata za znanost in inovacije, Sektorja za znanost so eden izmed pridruženih partnerjev sedemčlanskega konzorcija, ki ga sestavljajo še:

  • koordinator projekta DLR Project Management Agency (Nemčija),
  • Austrian Research Promotion Agency (Avstrija),
  • Research Council of Lithuania (Litva),
  • National Centre for Research and Development (Poljska),
  • Slovak Centre of Scientific and Technical Information (Slovaška),
  • Vetenskap & Allmänhet (Švedska).

Ter prav tako pridruženi partner Malta Council for Science and Technology (Malta), skupaj koordinirajo dejavnosti izgradnje skupnosti in komunikacije v okviru projekta, ki poteka od decembra 2023 do novembra 2026.

Projektni partnerji so se sestali v Bonu 13. decembra, na prvem »Kick-off« sestanku, kjer so se srečalii s člani ERA Foruma, strokovno skupino Evropske komisije, ki jo sestavljajo predstavniki držav članic in držav Evropskega združenja za prosto trgovino ter Evropskega gospodarskega prostora (EFTA/EEA) ter deležniške skupine, odgovorni za izboljšanje usklajevanja in izvajanja ciljev Evropskega raziskovalnega prostora. Projekt Inspiring ERA! bo tesno sodelovala z ERA Forumom pri identifikaciji potreb in prednostnih tem, na katere se bo osredotočila v okviru ukrepov vsakokratnega triletnega Načrta politik ERA.

Glavni cilji projekta Inspiring ERA! je olajšati medsebojno učenje in sodelovanje ter širiti rezultate in pridobljene izkušnje iz izvajanja Načrta politik ERA 2022-24, ter nadalje 2025-2027, s končnim ciljem širše uporabe. Dejavnosti projekta Navdihujoča ERA vključujejo:

  • zagotavljanje informacijskega središča in stičišča za države članice, pridružene države in deležnike,
  • gradnjo skupnosti znotraj ERA, ki podpirajo medsebojno učenje in izmenjavo dobrih praks,
  • komuniciranja pridobljenih izkušenj in rezultatov izvajanja ukrepov ERA,
  • razvoj priporočil in smernic o tem, kako najbolje izvajati institucionalne spremembe v zvezi s politikami ERA.

Projektna spletna stran projekta je v pripravi, za več informacij pa se lahko obrnete na Majo Peharc ali Petro Žagar.