Skoči do osrednje vsebine

Podaljšujemo rok za oddajo ocene škode v gospodarstvu zaradi jesenskih neurij

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport za teden dni podaljšuje rok za prijavo škode v gospodarstvu, ki je nastala v jesenskih neurjih. Oškodovanci lahko svoje vloge z ocenami škode oddajo do 20. decembra 2023. Dodatno se ob obstoječih prizadetih občinah zbira ocena škode tudi za občino Kanal ob Soči.

Ocenjevanje neposredne škode v gospodarstvu zaradi naravne nesreče se začne z zbiranjem vlog oškodovancev (gospodarske družbe, podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, zavodi in zadruge) s sedežem v Republiki Sloveniji:

  • ki so utrpeli škodo na strojih in opremi in/ali škodo nastalo zaradi uničenja zalog in/ali škodo zaradi izpada prihodka,
  • v naslednjih prizadetih občinah: Bistrica ob Sotli, Celje, Gornji Grad, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Radeče, Rečica ob Savinji, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje, Zreče, Izola, Koper, Piran, Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Kranj, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica, Kočevje, Kostel, Litija, Loški potok, Osilnica, Bovec, Cerkno, Idrija, Kobarid, Tolmin, Škocjan, Črna na Koroškem, Slovenj Gradec, Ilirska Bistrica, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas – Poljane, Kamnik, Kanal ob Soči.

Skladno s shemo državnih pomoči so izločena podjetja iz naslednjih dejavnosti:

  • primarni sektor kmetijske proizvodnje,
  • sektor ribištva in akvakulture, kakor ju določa Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1379/2013, in
  • predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cen ali količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je dala na trg zadevna gospodarska družba, ali kadar je pomoč pogojena s tem, da je delno ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce.

Oceno škode morajo oškodovanci poslati na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport do 20. decembra 2023 na obrazcu, ki je priložen spodaj in ki zajema naslednje podatke: naziv, telefonska številka, elektronski naslov, matična in davčna številka oškodovanca, ulica, poštna številka, pošta, kraj, občina nastanka nesreče, ocena škode na strojih/opremi, zalogah in izpadu prihodka.

Oškodovanci v gospodarstvu dokumentacijo pošljejo na elektronski naslov: poplave2023.mgts@gov.si (z oznako »Poplave oktober-november 2023«). 

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo morebitne nadaljnje ukrepe odprave posledic škode izvajalo le v primeru zagotovitve finančnih sredstev v proračunu Republike Slovenije.