Skoči do osrednje vsebine

162. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na dopisni seji soglašala s predlogi amandmajev k Zakonu o minimalnem davku in k Zakonu o spremembah Gradbenega zakona. Vlada državnemu zboru predlaga, da za dobo štirih let za člane nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije imenuje Jureta Brankoviča, Matevža Klobučarja, Petra Ribariča in Matejo Fridl Stojanović.

Vlada soglašala s predlogi amandmajev k Zakonu o minimalnem davku

Vlada je na današnji dopisni seji soglašala s predlogi amandmajev k Zakonu o minimalnem davku. Amandmaji vključujejo popravke, katerih namen je doseči večjo pravno jasnost posameznih določb predloga zakona, urejamo pa tudi kazenske določbe in vakacijski rok.

Vir: Ministrstvo za finance

Soglasje k predlogom amandmajev k Zakonu o spremembah Gradbenega zakona

Vlada je podala soglasje predlogom amandmajev k Zakonu o spremembah Gradbenega zakona. Z amandmaji se usklajuje besedilo Zakona o spremembah Gradbenega zakona na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora Republike Slovenije.

Beseda »do« v prvem odstavku je nepotrebna, ker se sistem eGraditev vzpostavi na točno določen dan po tem, ko se postopno uvaja. V drugem odstavku se datum zamenja z besedilom zato, da je zakon notranje usklajen. Pripombi sledita mnenju Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora.

Vir: Ministrstvo za naravne vire in prostor

Potrjeni kandidati za člane nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije (STA)

Vlada se je seznanila z Zapisnikom komisije za pregled prispelih vlog na objavljeni javni poziv za predstavnike ustanovitelja v nadzornem svetu STA in Državnemu zboru predlaga, da za dobo štirih let za člane nadzornega sveta STA imenuje Jureta Brankoviča, Matevža Klobučarja, Petra Ribariča in Matejo Fridl Stojanović.

Jure Brankovič (strokovnjak za medije), univerzitetni diplomirani zgodovinar in novinar je bil od leta 2004 zaposlen najprej kot honorarni sodelavec, kasneje kot specializirani novinar pri podjetju Delu d. o. o., od leta 2007 je bil zaposlen pri podjetju PRO Plus – POP TV, kot novinar v informativnem programu in novinar komentator, od 2014 na RTV Slovenija kot novinar, glavni komentator in voditelj, od leta 2018 je bil vodja Službe za odnose z javnostmi na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, od leta 2022 dalje pa je zaposlen kot svetovalec za strateško komuniciranje na Zdravniški zbornici Slovenije. Je avtor priročnikov Odnosi z javnostmi v zdravstvu (2021), Odnosi z javnostmi, stičišče NVO osrednje Slovenije (2015), Odnosi z javnostmi: priročnik za nevladne organizacije (2007).

Matevž Klobučar (pravni strokovnjak), univerzitetni diplomirani pravnik je bil od leta 2014 zaposlen kot odvetnik pripravnik, od leta 2018 do 2019 kot odvetniški kandidat, od leta 2020 pa kot odvetnik v Odvetniški pisarni Fabiani, Petrovič, Jeraj, Rejc. Je član nadzornega sveta Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica javni sklad ter generalni sekretar in podpredsednik v Mladinskem svetu Ravne. Izobraževal se je na univerzi na Nizozemskem - Vrije Universiteit Amsterdam, pravni fakulteti na Norveškem - Univerza TromsĐ, sodeloval na tekmovanju Willem C. Vis Moot Court Association for the organisation and promotion of the Willem C. Vis International Commercial Arbitr na Dunaju.

Peter Ribarič (strokovnjak za informatiko), magister znanosti s področja poslovodenja in organizacije ter univerzitetni diplomirani inženir računalništva ima več let izkušenj z informacijskega področja, in sicer je bil od 1995 do 2000 na Novi Ljubljanski banki finančni analitik in kasneje pomočnik direktorja Sektorja za tehnologijo in organizacijo, kjer je vodil projekte za uvajanje bančne informacijske tehnologije v poslovanje in informacijske projekte prenove posameznih sklopov poslovno informacijskih sistemov banke, v družbi Beenius d.o.o. je programiral projekt Povezava procesov, organizacijske strukture, delovnih mest in sistema nagrajevanja, bi je direktor več družb, denimo Mestne revije d. o. o., Poteza projektno svetovanje, d. o. o., EPIV, d. o. o., od leta 2014 dalje zaposlen kot direktor družbe Anival, poslovno svetovanje Peter Ribarič s.p., Silicijevi vrtovi d.o.o., Planet GV d.o.o., Silicons Garden Fund d.o.o., kot član poslovodstva ter mentor startupov.

Mateja Fridl Stojanović (ekonomsko-finančna strokovnjakinja), univerzitetna diplomirana pravnica je bila v letih 2003 do 2005 sodniški pripravnik na Višjem sodišču v Mariboru, pripravnica v podjetju Farma-promet d. o. o. Leta 2005 je opravila pravniški državni izpit. V letih 2006 do 2007 je bila višja pravosodna svetovalka na Višjem sodišču v Mariboru, do leta 2009 je bila odvetniška kandidatka pri odvetniku Dušanu Mohorku, od 2009 do 2010 je bila odvetnica pri Odvetniku Dušanu Mohorku. Od leta 2010 je direktorica v Odvetniški pisarni Fridl & Hlastec d. o. o., kjer zlasti zastopa stranke na sodiščih ter se ukvarja s pravnim svetovanjem na področju gospodarskega, delovnega in civilnega prava.

Vir: Ministrstvo za kulturo