Skoči do osrednje vsebine

Zaključena nadgradnja vozlišča Pragersko

Direkcija za infrastrukturo je danes simbolično obeležila zaključek več kot 113 milijonov vredne nadgradnje vozlišča Pragersko z ureditvijo železniške postaje Pragersko.

Sredi meseca oktobra so bila zaključena vsa gradbena dela, ki so potekala od konca meseca maja 2021. Dela je sofinancirala Evropska unija v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 40 milijonov evrov. Prav tako je projekt sofinanciran iz Sklada za podnebne spremembe v višini 10 milijonov evrov.

Železniška postaja Pragersko se ponaša s prenovljenim postajnim poslopjem, peronsko in tirno infrastrukturo ter novim podhodom. Postajno poslopje ima novo fasado, streho, čakalnico ter sanitarije. Prav tako sta obnovljena objekta signalnovarnostnih naprav in prometnega urada.

Zgrajena sta bila otočni in bočni peron z nadstrešnicami, ki ščitijo potnike pred vremenskimi vplivi.

Uporabna dolžina peronov je 300 metrov. Perona in dostopne poti so opremljeni z urbano opremo, kot so klopi in koši za odpadke ter informacijskimi oznakami in opremo, kamor sodijo talne oznake dostopov, krajevne in usmerjevalne table, piktogrami, informacijski panoji, napisne ploščice v Braillovi pisavi itd. Na peronih sta vgrajena tudi SOS stebrička in peronske ure. Za vizualno obveščanje potnikov so postavljeni LED tirni prikazovalniki in LCD prikazovalnika na obeh vhodih v podhod z informacijami o odhodih vlakov.

Za varen in lažji dostop potnikov do peronske infrastrukture je bil zgrajen nov 40 metrov dolg in 6 metrov širok podhod s tremi stopnišči in s tremi dvigali. Zaradi zagotavljanja neprekinjenega železniškega prometa je gradnja podhoda potekala v dveh fazah. V prvi fazi je bila izvedena prva polovica podvoza izven območja tirov in se v vikend zapori s tehnologijo potiskanja prestavila na končno lokacijo. Druga faza gradnje pa je potekala klasično v odprti gradbeni jami.

Na območju nekdanjega križanja železnice s Ptujsko cesto je bil zgrajen nov podvoz. Podvoz je izveden kot armiranobetonski vodoodporni keson, skupne dolžine 195 metrov, svetlega razpona 13,7 metra in svetle višine 4,5 metra. V območju podvoza poteka na eni strani pločnik za pešce, na drugi strani pa kolesarska steza in pločnik, od koder je preko stopnišč omogočen dostop do prenovljene železniške postaje Pragersko. V sklopu gradnje je bilo za podvoz uporabljenih približno 610.000 kilogramov armaturnega jekla ter 7.700 kubičnih metrov betona. Z novim podvozom se je bistveno povečala varnost in pretočnost prometa ter bistveno manj bo izpustov v okolje. Štetje prometa je namreč pokazalo, da so pred izvedbo podvoza bile zapornice na nivojskem prehodu v času 15 ur zaprte skoraj 7 ur, kar je povzročilo kolono tudi do 20 vozil, zaradi česar je skupni čas čakanja vseh vozil znašal tudi do 80 ur, kar je na letni ravni pomenilo tudi do 35.230 ur skupnega čakanja pred zapornicami.

Prenovljena je bila tirna infrastruktura, kjer so bili nadgrajeni tiri in kretnice v dolžini 18,3 kilometra. Prav tako so bile nameščene nove signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave ter postavljene protihrupne ograje v dolžini 2,12 kilometra.

Za lažji dostop do železniške postaje sta urejeni dve parkirišči s 143 parkirnimi mesti za avtomobile ter 11 parkirnih mest za gibalno ovirane osebe. Urejena je tudi kolesarnica s 25 mesti ter 35 parkirnih mest za kolesa na prostem.

Na spletnem portalu Krajšamo razdalje je na voljo več  informacij in fotografij o projektu nadgradnje vozlišča Pragersko.